Skoči do osrednje vsebine

Dostop do Registra čebelnjakov

Oddaja vloge za pridobitve dostopa do Registra čebelnjakov

Dostop za čebelarje

Pogoj, da čebelar lahko pridobi dostop do Registra čebelnjakov, je predhodno urejen vpis vsaj enega čebelnjaka v Register čebelnjakov. Postopek vpisa čebelnjaka v Register čebelnjakov je opisan v poglavju Postopek registracije čebelnjakov v Register čebelnjakov v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Register čebelnjakov je spletna aplikacija, ki čebelarjem omogoča:

 • pregledovanje podatkov o lastnih registriranih čebelnjakih,
 • izdajo zaprosila za potrdilo za premik čebel,
 • pregledovanje javljenih premikov med lokacijami čebeljih družin,
 • pregledovanje dodeljenih zdravil,
 • sporočanje števila čebeljih družin in podatkov v Register živilskih obratov (RŽO).

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

Če želi čebelar do podatkov dostopati sam, za dostop zaprosi z oddajo obrazca, objavljenega v spodnjem dokumentu Vloga za dostop do Registra čebelnjakov za čebelarje.

Če želi čebelar za dostop pooblasti drugo osebo, za dostop zaprosi z oddajo obrazca, objavljenega v spodnjem dokumentu Vloga za dostop do Registra čebelnjakov za čebelarje - pooblastilo. 

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo se lahko odda na enega izmed naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo vloge)
- po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Dostop za Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), Čebelarsko društvo (ČD)

ČZS in ČD za zaposlene, ki v okviru opravljanja nalog JSSČ potrebujejo dostop do Registra čebelnjakov, izpolni obrazec, objavljen v spodnjem dokumentu Vloga za dostop do Registra čebelnjakov za ČZS in ČD.

Za zaposlene na ČZS vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČZS.

Za zaposlene na ČD vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČD. Pogoj, da ČD lahko pridobi dostop do Registra čebelnjakov, je potrjen pašni red, v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja.

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo se lahko odda na enega izmed naslednjih načinov:
po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo vloge)
po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Vstop v Register čebelnjakov

Za vstop v Register čebelnjakov vam svetujemo uporabo spletnih brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox ali Google Chrome. Za vstop kliknite na spodnji modri gumb.

Pozabljeno ali izgubljeno geslo za dostop do Registra čebelnjakov

Če uporabnik geslo za dostop do Registra čebelnjakov pozabi ali izgubi, mora to takoj sporočiti Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorju za identifikacijo in registracijo živali ter informacijske sisteme po elektronski pošti na naslov:

info.sir@gov.si.

Uporabnik čebelar v zaprosilu za novo geslo obvezno napiše najmanj:

 • ime in priimekuporabnika
 • vsaj eno registrsko številko čebelnjaka
 • KMG-MID kmetijskega gospodarstva
 • razlog zaprosila za novo geslo (primer: izguba ali pozabljeno geslo in podobno.

Uporabniki ČZS in ČD v zaprosilu za novo geslo obvezno napiše najmanj:

 • naziv organizacije
 • ime in priimek uporabnika
 • razlog zaprosila za novo geslo (primer: izguba ali pozabljeno geslo in podobno).

Sporočanje števila čebeljih družin

Vsak čebelar je dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra tekočega leta za oba popisna datuma. Čebelar lahko podatke sporoči neposredno preko Registra čebelnjakov ali na enega izmed drugih dveh načinov. Postopek in navodilo za poročanje podatkov sta opisana v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Pregled podatkov o lokacijah čebelnjakov

Podatke o lokacijah svojih čebelnjakov lahko čebelar preveri z vpogledom v Register obratov na področju primarne proizvodnje živil preko spodnje storitve Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin