Skoči do osrednje vsebine

Vsi čebelnjaki in stojišča morajo biti označeni in registrirani, da se lahko kadarkoli ugotovi njihova istovetnost zaradi zaščite kranjske čebele kot avtohtone pasme čebel, varovanja zdravja čebel, zagotavljanja varne hrane, zagotavljanja porekla slovenskega medu in drugih čebeljih pridelkov, spremljanja številčnega stanja čebeljih družin, finančnih ukrepov in nadzora v prometu, selekcije, vodenja rodovniških knjig, kontrole proizvodnje in drugih namenov.

Čebelnjak je prostor, kjer so nameščene čebelje družine. To je lahko postavljen stalni objekt z naseljenimi čebeljimi panji, geografsko zaokrožen kmetijski, gozdni ali urbani prostor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji ali postavljena premična prevozna enota z naseljenimi čebeljimi panji. Vsak čebelnjak mora biti označen z registrsko oznako čebelnjaka. Iz tega izhaja, da je, ne glede na tip čebelnjaka (prevozna enota, nakladni panji in podobno), na vidnem mestu nameščena le ena registrska oznaka oziroma tablica, ki na lokaciji ostaja nameščena do trajne opustitve čebelarjenja v tem čebelnjaku.

Stojišče je geografsko zaokrožen prostor, namenjen za začasne dovoze čebel na pašo ali na prezimovanje po potrjenem pašnem redu.

Čebelja družina je biološka celota iz čebel delavk, matice in trotov.

Čebelar je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za čebele, lahko je lastnik čebel ali se ukvarja z rejo čebel.

Registrska številka čebelnjaka oziroma registrska številka stojišča je neponovljiva identifikacijska številka, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo (SI) in šestmestne številke.

Registrska oznaka čebelnjaka je tablica na kateri je napisana registrska številka čebelnjaka.

Premik čebeljih družin je vsak premik med čebelnjaki (tudi v primeru prodaje čebel), premik v začasni čebelnjak ali premik na registrirano stojišče. Vsak premik čebel mora spremljati veterinarsko potrdilo za promet s čebelami, ki ga izda Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Ob izdaji potrdila se premik registrira v Register čebelnjakov. V primeru začasnega premika čebel na registrirano stojišče ali v začasni čebelnjak mora čebelar kopijo potrdila namestiti na vidnem mestu pri svojih čebelah takoj po prihodu čebel.

V primeru trajne spremembe lokacije čebelnjaka mora čebelar registrsko oznako čebelnjaka vrniti na naslov uprave in urediti registracijo čebelnjaka na novi lokaciji. Priporočamo, da čebelar najprej uredi registracijo čebelnjaka na novi lokaciji, nato šele uredi premik čebeljih družin na Nacionalnem veterinarskem inštitutu, čebelnjak na stari lokaciji pa nato odjavi takoj po odhodu čebeljih družin. 

Postopek registracije čebelnjaka v Register čebelnjakov

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Do sprejetja nove nacionalne zakonodaje za implementacijo uredb EU na področju zdravja živali (zaradi zamud pri sprejemanju delegiranih in izvedbenih uredb EU) postopki izvajanja sistema na področju zdravja živali, kakor tudi na področju identifikacije in registracije živali ter registracije gospodarstev, še naprej potekajo na način, določen z nacionalnimi predpisi. V zvezi z identifikacijo in registracijo živali ter gospodarstvi se uporabljajo naslednje Uredbe EU

Členi Uredbe o zdravju živali 2016/429 (AHL), ki se neposredno nanašajo na identifikacijo živali in registracijo gospodarstev (obratov) v povezavi s členi uredb DA 2019/2035, DA 2019/2035, Izvedbena 2021/520 in Izvedbena Kopit 2021/963, so navedeni v spodnjem dokumentu.