Skoči do osrednje vsebine

Namen sistema identifikacije in registracije drobnice je varovanje zdravja ljudi in živali ter zagotavljanje sledljivosti drobnice v skladu s predpisi Evropske unije. Učinkovita sledljivost je ključni element politik za obvladovanje bolezni gojenih kopenskih živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s pooblaščenimi organizacijami vzpostavlja in vodi sistem za identifikacijo in registracijo drobnice. S spremembo predpisov Evropske unije s področja zdravja živali in ukrepov kmetijske politike so v letu 2022 v sistemu uvedene določene novosti.

Sistem identifikacije in registracije drobnice vključuje označitev živali, registracijo živali in priglasitev premikov v Centralni register drobnice, vodenje evidenc na obratu ter dokumente o premiku drobnice.

Nov sistem med drugim uvaja obvezno registracijo individualno označenih ovc in koz ter priglasitev premikov individualno označenih živali v Centralni register drobnice (v nadaljevanju: CRD), elektronski spremni list za drobnico in elektronski register drobnice na obratu. Vzpostavljena je tudi nova spletna in mobilna aplikacija.

Novosti bodo vzpostavljene postopoma:

  • Nova spletna in mobilna aplikacija: oktober 2022
  • Registracija individualno označenih ovc in koz v CRD: najpozneje do 31. januarja 2023 oz. pred premikom
  • Priglasitev individualnih premikov v CRD: november 2022
  • Elektronski spremni list: november 2022
  • Elektronski register drobnice na obratu: od 31. decembra 2022
  • Novosti pri označitvi drobnice - novi načini označitve: od aprila 2023
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin