GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sistem identifikacije in registracije živali narekujejo predpisi Unije. Z vodenjem registrov goveda, prašičev, drobnice, kopitarjev, čebelnjakov in drugih živalskih vrst zagotavljamo sledljivost živali od rojstva do vstopa v prehransko verigo, ki je ključnega pomena za obvladovanje nalezljivih bolezni in zagotavljanje varne hrane. Podatke uporabljamo tudi za načrtovanje in upravljanje ukrepov kmetijske politike, zootehniko, statistiko, raziskovanje in druge namene.