Skoči do osrednje vsebine

Namen sistema identifikacije in registracije goveda je varovanje zdravja ljudi in živali ter zagotavljanje sledljivosti goveda v skladu s predpisi Evropske unije. Učinkovita sledljivost je ključni element politik za obvladovanje bolezni gojenih kopenskih živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s pooblaščenimi organizacijami vzpostavlja in vodi sistem za identifikacijo in registracijo goveda.

Sistem identifikacije in registracije goveda vključuje označitev živali, registracijo živali in priglasitev premikov v Centralni register goveda ter vodenje evidenc na obratu oziroma gospodarstvu. Pred pričetkom gojenja oziroma reje goveda pa mora izvajalec dejavnosti ozirom imetnik goveda poskrbeti za registracijo obrata oziroma gospodarstva in vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Evidenca imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

Vsak, ki se ima namen ukvarjati z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goveda, mora poskrbeti, da je obrat (lokacija, kjer se bodo živali nahajale) registriran pred prihodom živali. To pomeni, da mora najprej urediti vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ). Postopek vpisa v EIRŽ je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Postopek identifikacije in registracije goveda

Izvajalec dejavnosti, ki goji oziroma redi govedo, mora izpolnjevati vse obveznosti v skladu s predpisi. Med te obveznosti sodijo pravočasna priglasitev podatkov o označitvi in premikih goveda v Centralni register goveda (CRG) ter ažurno vedenje RGG. Podroben opis postopka identifikacije in registracije goveda je podan v spodnji storitvi. 

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dostop do Centralnega registra goveda

Vsak izvajalec dejavnosti oziroma imetnik, ki goji govedo, si lahko pridobi dostop do Centralnega registra goveda. Pridobljen dostop izvajalcu dejavnosti omogoča enostavno in popolnoma brezplačno pregledovanje in urejanje podatkov za govedo, ki jih goji na svojih obratih oziroma gospodarstvih. Podroben postopek pridobitve dostopa do portala Volos je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

E-izpis iz Centralnega registra goveda

Izvajalci dejavnosti oziroma imetniki goveda lahko za svoje obrate oziroma gospodarstva pridobijo e-izpis iz Centralnega registra goveda. Postopek pridobitve e-izpisa je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja