Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  • Na pobudo Inšpekcije za gozdarstvo Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je bila v letu 2023 z Inšpektoratom za delo izvedena skupna akcija poostrenega nadzora nad izvajanjem del v gozdovih. Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb in predpisov Zakona o gozdovih glede strokovne usposobljenosti izvajalcev del ter Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

  • Inšpekcija za lovstvo Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je v tem mesecu opravila nadzor na območju upravljavcev lovišč Gorenjskega in Kamniško Savinjskega lovsko upravljavskega območja. Nadzor je bil opravljen v skladu z določili Zakona o divjadi in lovstvu ter njegovih podzakonskih predpisov.

  • Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - Inšpekcija za kmetijstvo začenja z izvajanjem nadzora pravilnega skladiščenja in uporabe oljčnih tropin. Podlaga za omenjeni nadzor je Uredba o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje (Uradni list RS, št. 10/22). Nadzor poteka na Goriškem in Primorskem, rezultati nadzora pa bodo znani konec tega meseca.

Novice