Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetijskih zemljišč, delovanja agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina.

Opravljamo tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na področju gozdarstva, lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega in morskega ribištva izvajamo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov.

Izvajamo uradni nadzor na področju kakovosti, označevanja in varnosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, na področju identifikacije in registracije živali, nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih središč, delovanjem javnih služb v kmetijstvu in na področju dobre kmetijske prakse.

Nadzor izvajamo tudi nad prometom z organskimi in mineralnimi gnojili in njihovo uporabo ter nad prometom s sredstvi za izboljšanje tal in njihovo uporabo na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi. 

Nadziramo tudi uporabo biološko razgradljivih odpadkov, varstvo voda in kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov ter soobstoj gensko spremenjenih kmetijskih rastlin.

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

 • Inšpekcija za kmetijstvo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana

 • Inšpekcija za gozdarstvo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana

 • Inšpekcija za vinarstvo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana

 • Inšpekcija za lovstvo in ribištvo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana

 • Služba za skupne in pravne zadeve

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana

 • Območna enota Celje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Kidričeva ulica 24b
  3000 Celje


  Sebastijan Soršak

  • Uradne ure danes

 • Izpostava Dravograd

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Celje

  Meža 10
  2370 Dravograd

 • Izpostava Mozirje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Celje

  Šmihelska cesta 2
  3330 Mozirje

 • Območna enota Koper

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Belveder 4a
  6000 Koper


  Alenka Čar Seražin

  • Uradne ure danes

 • Izpostava Postojna

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Koper
 • Izpostava Sežana

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Koper

  Partizanska cesta 109
  6210 Sežana

 • Območna enota Kranj

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Slovenski trg 1
  4000 Kranj


  Stanislav Gomboc

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Ljubljana

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana


  Boštjan Štamcar

  • Uradne ure danes

 • Izpostava Grosuplje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Ljubljana

  Taborska cesta 1
  1290 Grosuplje

 • Izpostava Kamnik

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Ljubljana

  Maistrova ulica 18
  1240 Kamnik

 • Izpostava Kočevje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Ljubljana

  Trg zbora odposlancev 2
  1330 Kočevje

 • Izpostava Zagorje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Ljubljana

  Grajska ulica 2
  1410 Zagorje ob Savi

 • Območna enota Maribor

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Partizanska cesta 47
  2000 Maribor

  Prikaži na zemljevidu


  Tatjana Košar

  • Uradne ure danes

 • Izpostava Ormož

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Maribor

  Ptujska cesta 8c
  2270 Ormož

 • Izpostava Ptuj

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Maribor

  Prešernova ulica 29
  2250 Ptuj

 • Območna enota Murska Sobota

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Trg zmage 7
  9000 Murska sobota

  Prikaži na zemljevidu


  Anton Lejko

  • Uradne ure danes

 • Izpostava Lendava

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Murska Sobota

  Trg ljudske pravice 5
  9220 Lendava

 • Območna enota Nova gorica

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Kidričeva ulica 20
  5000 Nova Gorica


  Radovan Ličen

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Novo mesto

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

  Defranceschijeva ulica 1
  8000 Novo mesto


  Borut Tavčar

  • Uradne ure danes

 • Izpostava Brežice

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  Območna enota Novo mesto

  Cesta prvih borcev 24a
  8250 Brežice

Poročila o delu inšpektorata