Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Inšpekciji za lovstvo in ribištvo izvajamo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonodaje na področju lovstva (lovska inšpekcija), sladkovodnega ribištva (ribiška inšpekcija – sladkovodno ribištvo) in morskega ribištva (ribiška inšpekcija – morsko ribištvo).

Na inšpekciji za lovstvo izvajamo:

 • nadzor nad izvajanjem lovsko-gojitvenih načrtov, inšpekcijski nadzor nad pregledi, ki jih opravijo komisije za pregled odvzema po lovskih društvih;
 • nadzor nad izvajanjem odvzema v skladu z letnimi načrti lovišč, pregled na podlagi zapisnikov komisij za pregled odvzema po posameznih področjih; inšpekcijski nadzor opravljamo pri upravljavcih lovišč, ki letnih načrtov niso izvedla;
 • nadzor nad izvajanjem načrtovanih ukrepov pri upravljavcih lovišč, ki se nanašajo na dela v loviščih, biomeliorativna dela, biotehnična dela in lovske objekte upravljavcev lovišč; 
 • upravne ukrepe (odločbe) zaradi izrednih posegov, ki se nanašajo na populacije divjadi zaradi povečanega obsega škode, pojava kužnih bolezni, poškodb divjadi in pojava divjadi na nelovnih površinah vse leto, tudi izven običajnega delovnega časa; po potrebi tudi sodelovanje na terenu pri izvedbi izrednih posegov na način in pod pogoji, ki so usklajeni z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • inšpekcijski nadzor pri upravljavcih lovišč – redni nadzor in pregled vodenja evidenc, finančnega poslovanja in drugih obveznosti v skladu s koncesijsko pogodbo; 
 • inšpekcijski nadzor na podlagi objav na družbenih omrežjih, ki se nanašajo na izvajanje nedovoljenega lova, zadrževanje prostoživečih živali v ujetništvu, prodajo, rejo divjadi v oborah;
 • nadzor nad izvajanjem odvzema zavarovanih vrst prostoživečih živalskih vrst v skladu z dovoljenji za odvzem (medved, volk, kormoran itd.);
 • nadzor nad izvajanjem lova (individualni in skupinski lov);
 • naloge v komisijah za ocenjevanje škode po divjadi druge stopnje.

Na ribiški inšpekciji – sladkovodno ribištvo izvajamo:

 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ribiškogojitvenih načrtov na podlagi letnih poročil o izvajanju ukrepov pri ribiških društvih;
 • nadzorovanje dela ribiškočuvajske službe in sodelovanje pri tem delu pri upravljavcih ribiških okolišev; izvajamo strokovno pomoč in nadaljujemo postopke v vseh primerih prijav, ki jih pošljejo ribiški čuvaji, z uvedbo inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov;
 • inšpekcijski nadzor nad upravljanjem ribiških okolišev pri upravljavcih; nadzor zajema celotni pregled upravljanja v skladu z ribiškim načrtom;
 • nadzor nad prodajo rib in ribiških proizvodov v ribarnicah in pri grosistih (restavracijah).

Na ribiški inšpekciji – morsko ribištvo izvajamo:

 • nadzor nad izvajanjem gospodarskega ribolova – pregled dovoljenj za gospodarski ribolov pri vseh aktivnih gospodarskih ribičih; pregled opreme in orodja, ki sta dovoljena za izvajanje gospodarskega ribolova;
 • nadzor nad izvajanjem ribolovnih aktivnosti v Piranskem zalivu (v sodelovanju z drugimi nadzornimi organi);
 • nadzor nad prodajo rib in ribiških proizvodov – tehtanje v skladu s programom, ki ga je potrdila Evropska komisija; pregledi pri grosistih in drugih subjektih (ribarnice, trgovine itn.);
 • nadzor nad prevozom rib in ribiških proizvodov v sodelovanju z mobilnimi enotami FURS, tako na mejnih prehodih kot v notranjosti države;
 • aktivnosti v sodelovanju z nadzornimi službami Italije in Hrvaške v okviru programa Agencije za nadzor ribištva pri skupnem nadzoru na področju ulova majhne pelagične ribe. 

Primeri izdanih odločb Inšpekcije za lovstvo in ribištvo