Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za skupne in pravne zadeve opravljamo naloge, ki se nanašajo na:

  • organizacijo dela in zagotavljanje pogojev za delo organa;
  • upravljanje človeških virov;
  • izvajanje uslužbenskega sistema;
  • izvajanje plačnega sistema;
  • pripravo, izvrševanje in spremljanje izvrševanja finančnega načrta;
  • pripravo in izvedbo postopkov javnega naročanja;
  • delovanje, vzdrževanje, nadgradnjo in razvoj informacijskega sistema inšpektorata;
  • varnost in zdravje pri delu;
  • pravno pomoč inšpektorjem na terenu;
  • upravljanje dokumentov in dokumentarnega gradiva.