Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Naslov: Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 57 00

E-naslov: is.vog@pgkm.rlgksri

Odgovorna oseba: mag. Igor Kotnik, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2013

Datum zadnje spremembe: 31. 5. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=57

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Delovno področje

Na inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravljamo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, mineralnih gnojil, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, na področju gensko spremenjenih organizmov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva in ribištva, dobre kmetijske prakse, maloprodaje organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal in njihove uporabe na obdelovalnih ter pašnih površinah. V nekaterih primerih izvajamo nadzor tudi v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija za gozdarstvo
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 434 57 00
is.vog@pgkm.rlgksri

Inšpekcija za kmetijstvo
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 434 57 00
is.vog@pgkm.rlgksri

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 434 57 00
is.vog@pgkm.rlgksri

Inšpekcija za vinarstvo
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 434 57 00
is.vog@pgkm.rlgksri

Območna enota Celje
Sebastijan Soršak
Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje
03 425 27 60
is.vog@rlgksri.ejlec

Območna enota Koper
Alenka Čar Seražin
Belveder 4a, 6000 Koper
05 669 39 32
is.vog@rlgksri.repok

Območna enota Kranj
Stanislav Gomboc
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 231 91 33
is.vog@rlgksri.jnark

Območna enota Ljubljana
Boštjan Štamcar
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 420 45 00
is.vog@rlgksri.anajlbujl

Območna enota Maribor
Tatjana Košar
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor
02 238 09 66
is.vog@rlgksri.robiram

Območna enota Murska Sobota
Anton Lejko
Trg zmage 7, 9000 Murska sobota
02 512 49 40
is.vog@rlgksri.atobosaksrum

Območna enota Nova gorica
Radovan Ličen
Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
05 335 11 10
is.vog@rlgksri.acirogavon

Območna enota Novo mesto
Borut Tavčar
Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
07 394 24 40
is.vog@rlgksri.otsemovon

Služba za skupne in pravne zadeve
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 434 57 00
is.vog@pgkm.rlgksri

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Procesni in organizacijski predpisi
Področje kmetijstva
Področje gozdarstva
Področje lovstva
Področje ribištva
Področje vinarstva

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Letna poročila
Na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo smo se v zgodovini večkrat reorganizirali. V sestavi smo imeli različne inšpekcije, zato na tej spletni strani objavljamo samo poročila od naše zadnje reorganizacije dalje. Starejša poročila bodo dostopna samo še na arhivskih spletnih straneh.
Poročila

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Storitve iz zbirke podatkov

Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov 

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo vodimo inšpekcijske upravne in prekrškovne postopke na področjih dela inšpektorata, ki so določena s področnimi predpisi. 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 Seznam zbirk:

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Uradne ure po telefonu so v času delovnega časa inšpektorata.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Zahtevane informacije javnega značaja so navadno vezane na posamezne obravnavane zadeve kot so:

 • podatki o postopkih in inšpekcijskih ukrepih,
 • zahteve za dostop do dokumentacije (zapisniki, odločbe, sklepi).

Redkeje posredujemo izpise iz informatiziranih podatkovnih zbirk, kot je prekrškovna evidenca. 


Katalogi informacij javnega značaja