Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za zasaditev vinske trte

Navodila za pridobitev dovoljenja

Kam je treba vložiti vlogo?

Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte se vloži na upravno enoto, kjer je pridelovalec vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, in sicer do 30. junija pred vinskim letom, v katerem se bo izvedlo sajenje novega vinograda (npr. za sajenje jeseni 2019 ali spomladi 2020 je treba vlogo vložiti do 30.6.2019).

Vloga za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi predhodne krčitve vinograda pa se lahko vloži kadarkoli pred začetkom sajenja vinograda. 

Katere podatke mora vsebovati vloga?

V vlogi se navedejo podatki o:

 • velikosti in lokaciji površine (podatek o lokaciji je grafični prikaz zemljišča, ki se vriše na upravni enoti);
 • vinski trti, ki se bo zasadila;
 • vinogradu v krčitvi, če se bo predhodno izvedla krčitev obstoječega vinograda.

Vlogo se lahko odda tudi na obrazcu.

Na podlagi vloge za izdajo dovoljenja upravna enota izda:

 • dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte (za površino, ki je enaka površini vinograda, ki se krči) in/ali
 • dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (za novo površino, na kateri se sadi nov vinograd oz. se širi obstoječi vinograd).

Površina, ki je na razpolago za izdajo dovoljenj za novo zasaditev vinske trte (3. odstavek 4. člena Uredbe o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte):

 • od vključno leta 2023 dalje = 172,04 ha letno;
 • v letu 2022 = 148,66 ha;
 • v letu 2021 = 152,13 ha;
 • v letu 2020 = 155,00 ha;
 • v letu 2019 = 156,46 ha;
 • v letu 2018 = 155,93 ha;
 • v letu 2017 = 156,04 ha;
 • v letu 2016 = 156,69 ha.