Skoči do osrednje vsebine

Prijava pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov ob uvozu

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI, del A in Priloge XII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU, ki se uvažajo v EU, morajo biti na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU uradno pregledane in jih mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, izdano v državi porekla ali državi odpreme rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

Postopek uvoza

Uvoznik ali njegov zastopnik mora vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI, del A in Priloge XII:

  • ki se vnašajo iz tretjih držav (na trg EU) ali
  • za pošiljke v tranzitu čez ozemlje EU v države izven EU ali v primeru pretovarjanja

fitosanitarnemu inšpektorju na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU predložiti predhodno uradno obvestilo preko aplikacije IMSOC (sistem TRACES). Ob prispetju pošiljke na mejno kontrolno točko je potrebno vložiti tudi podpisano vlogo za pregled pošiljke.

Mejni kontrolni točki v Republiki Sloveniji sta:

  • Luka Koper za mednarodni pomorski promet
  • Ljubljana – Brnik za mednarodni zračni promet
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Prijava za uradni pregled

Prijavo za uradni pregled uvoznik ali njegov zastopnik vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko, na enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Fitosanitarni pregled pošiljke obsega dokumentacijski pregled, pregled istovetnosti in fizični pregled pošiljke in prevoznega sredstva.

Po končanem pregledu fitosanitarni inšpektor dovoli ali zavrne uvoz pošiljke.

Dokazila

Pošiljko mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, ali drug ekvivalenten izviren dokument ali žig.

Obrazci

Naslov za prijavo:

Zakonodaja EU