Skoči do osrednje vsebine

Sadje in zelenjava se v Evropsko unijo pogosto uvaža tudi iz tretjih držav. Z vnosom plodov in drugih delov rastlin se lahko vnesejo tudi nevarni škodljivci in bolezni rastlin, ki ogrožajo rastlinsko pridelavo pri nas. Zato je vnos sadja in zelenjave v EU reguliran s fitosanitarnimi predpisi.

Fitosanitarne zahteve za uvoz sadja in zelenjave

Fitosanitarne uvozne zahteve veljajo za vse sveže sadje in zelenjavo, ki jih mora pri vnosu v EU spremljati fitosanitarno spričevalo. Slednje izda pristojni organ v državi izvoznici, tako imenovana država porekla. To velja tudi za vnos osebnih pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, ki se vnašajo iz držav izven EU. Fitosanitarne uvozne zahteve za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete določa Uredba 2016/2031 z izvedbenimi akti in velja za celotno območje EU.

Prepoved vnosa

Prepoved vnosa v EU velja za:

 • gomolje krompirja in gomolje drugih rastlin iz rodu Solanum L. iz tretjih držav, razen iz Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Sirije, Švice, Tunizije in Turčije ter nekaterih evropskih držav in Rusije, ki so  priznane kot nenapadene s škodljivim organizmom Clavibacter sepedonicus. Podrobneje urejeno v točki 17 priloge VI Izvedbene uredbe Komisije 2019/2072,
 • semenski krompir (Solanum tuberosum L.) iz vseh tretjih držav, razen Švice.

Začasno je prepovedan vnos plodov momordike (Momordica) s poreklom iz tretjih držav, kjer je znana prisotnost palmovega resarja (Thrips palmi). Podrobneje urejeno v Izvedbeni uredbi Komisije 2018/2019

Uvoz plodov Momordica je dovoljen v primeru:

 • da je tretja država sporočila evropski Komisiji, da je prosta Thrips palmi (podatki dostopni na spletni strani evropske Komisije) ali
 • je tretja država na fitosanitarnem spričevalu navedla, da je prosta škodljivega organizma Thrips palmi.

Če ni nobena od teh dveh možnosti izpolnjena potem velja prepoved uvoza plodov Momordica iz tretjih držav, kjer je znana prisotnost Thrips palmi, dokler evropska Komisija ne izda sklepa o sprostitvi.

Začasno je prepovedan vnos limon in pomaranč s poreklom iz Argentine, da se prepreči vnos Phyllosticta citricarpa, ki povzroča bolezen črno pegavost agrumov. Podrobneje urejeno v Izvedbeni uredbi Komisije 2020/1199.

Fitosanitarno spričevalo

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU, ki se vnašajo v EU, mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, izdano v državi porekla ali državi odpreme rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov. 

To velja za navedeno sadje in zelenjavo iz tretjih držav (razen Švice):

 • agrume (Citrus, Fortunella, Poncirus, Microcitrus, Naringi, Swinglea in njihovi hibridi),
 • momordiko (Momordica),
 • razhudnikovke (Solanaceae),
 • kivi (Actinidia), čerimojo (Annona), papajo (Carica papaya), kutino (Cydonia), kaki (Diospyros), jagodo (Fragaria), avokado (Persea americana), jablano (Malus), mango (Mangifera), pasijonko (Passiflora), koščičarje (Prunus), guavo (Psidium), hruško (Pyrus), ribez (Ribes), maline in robide (Rubus), borovnice (Vaccinium), grozdje (Vitis),
 • gomolje krompirja (Solanum tuberosum) iz držav kjer ne velja prepoved vnosa,
 • listnato zelenjavo: zelena (Apium graveolens), vodoljuba (Limnophila), Eryngium,
 • solato (Lactuca sativa), radič (Cichorium) in drugo solatno zelenjavo,
 • čebulnice (Allium), npr. čebula, šalotka, česen, por,
 • kapusnice (Brassicaceae), npr. zelje, cvetača, kolerabica, ohrovt,
 • korenovke, npr. repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev,
 • stročnice (Fabaceae), npr. grah, fižol,
 • beluše,
 • oljke,
 • špinačo, novozelandsko špinačo, vrtno lobodo, blitvo,
 • okrogle artičoke, buče (Cucurbita ), melone, kumare, kumarice in druge vrtnine,
 • zelišča (začimbe): lovorjev list, kardij, kapre, komarček, bazilika (Ocimum), klinčki (Syzygium),
 • fige,
 • granatna jabolka,

in vse drugo sveže sadje in zelenjavo ter sveže rastline in dele rastlin, ki se vnašajo v EU.

Uvoznik sadja in zelenjave se mora vpisati v register izvajalcev poslovne dejavnosti, tako imenovani FITO-register.

Uvoznik oziroma njegov zastopnik mora pred vnosom sadja in zelenjave, ki je navedena v delu A Priloge XI Uredbe 2019/2072, pošiljko prijaviti ali predhodno najaviti preko spletne aplikacije TRACES. Za vse pošiljke iz tega seznama je predpisan inšpekcijski pregled.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne zahteve

Nekatere pošiljke sadja in zelenjave morajo pri vnosu na ozemlje EU izpolnjevati še posebne fitosanitarne zahteve, ki so navedene v prilogi VII Izvedbene uredbe Komisije 2019/2072 in v naslednjih Izvedbenih sklepih EU o nujnih ukrepih:

Izjeme od omejitev vnosa

Evropska Komisije je z izvedbenimi sklepi določila nekatera odstopanja od prepovedi ali omejitev vnosa sadja in zelenjave v EU. Odstopanje velja za jedilni krompir iz Egipta in iz nekaterih regij v Libanonu.

 • V zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz regij Akkar in Bekaa v Libanonu se določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29 in Izvedbenega sklepa Komisije 2019/1614. Pošiljke jedilnega krompirja morajo izvirati iz nenapadenega območja in izpolnjevati posebne zahteve določene v prilogi tega sklepa, velja do 31.marca 2023.
 • Ralstonia solanacearum; v zvezi z Egiptom upoštevamo določbe Izvedbenega sklepa Komisije 2011/787, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. za vnos gomoljev krompirja s poreklom iz Egipta na ozemlje EU je dovoljen, če so bili gojeni na neokuženih območjih in če so izpolnjene druge zahteve iz priloge navedenega sklepa.

Zakonodaja EU