Skoči do osrednje vsebine

Sadje in zelenjava se v Evropsko unijo (EU) pogosto uvaža tudi iz tretjih držav. Z vnosom plodov in drugih delov rastlin se lahko vnesejo tudi nevarni škodljivci in bolezni rastlin, ki ogrožajo rastlinsko pridelavo pri nas. Zato je vnos sadja in zelenjave reguliran s predpisi EU.

Fitosanitarne zahteve za uvoz sadja in zelenjave

Fitosanitarne uvozne zahteve veljajo za vse sveže sadje in zelenjavo, ki jih mora pri vnosu v EU spremljati fitosanitarno spričevalo. Slednje izda pristojni organ v državi izvoznici oziroma državi porekla. To velja tudi za vnos sadja in zelenjave v osebni potniški prtljagi in poštnih pošiljkah, ki se vnašajo iz držav izven EU. Fitosanitarne uvozne zahteve za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete določa Uredba 2016/2031/EU z izvedbenimi akti in veljajo za celotno območje EU.

Prepoved vnosa

Prepoved vnosa v EU velja za:

 • gomolje krompirja in gomolje drugih rastlin iz rodu Solanum iz nekaterih tretjih držav,
 • semenski krompir (latinsko Solanum tuberosum) iz vseh tretjih držav, razen Švice.

Začasno je prepovedan tudi vnos plodov momordike (latinsko Momordica) s poreklom iz tretjih držav, kjer je znana prisotnost palmovega resarja (latinsko Thrips palmi). 

Fitosanitarno spričevalo

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU, ki se vnašajo v EU, mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, izdano v državi porekla ali državi odpreme rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov. 

To velja tudi za sveže sadje in zelenjavo iz tretjih držav (razen iz Švice, Lihtenštajna in Severne Irske):

 • agrume (Citrus, Fortunella, Poncirus, Microcitrus, Naringi, Swinglea in njihovi hibridi),
 • momordiko (Momordica),
 • razhudnikovke (Solanaceae),
 • kivi (Actinidia), čerimojo (Annona), papajo (Carica papaya), kutino (Cydonia), kaki (Diospyros), jagodo (Fragaria), avokado (Persea americana), jablano (Malus), mango (Mangifera), pasijonko (Passiflora), koščičarje (Prunus), guavo (Psidium), hruško (Pyrus), ribez (Ribes), maline in robide (Rubus), borovnice (Vaccinium), grozdje (Vitis),
 • gomolje krompirja (Solanum tuberosum) iz držav kjer ne velja prepoved vnosa,
 • listnato zelenjavo: zelena (Apium graveolens), vodoljuba (Limnophila), Eryngium,
 • solato (Lactuca sativa), radič (Cichorium) in drugo solatno zelenjavo,
 • čebulnice (Allium), na primer čebula, šalotka, česen, por,
 • kapusnice (Brassicaceae), na primer zelje, cvetača, kolerabica, ohrovt,
 • korenovke, na primer repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev,
 • stročnice (Fabaceae), na primer grah, fižol,
 • šparglje (Asparagus),
 • oljke (Olea europaea),
 • špinačo, novozelandsko špinačo, vrtno lobodo, blitvo,
 • okrogle artičoke, buče (Cucurbita ), melone, kumare, kumarice in druge vrtnine,
 • zelišča (začimbe): lovorjev list, kardij, kapre, komarček, bazilika (Ocimum), klinčki (Syzygium),
 • fige,
 • granatna jabolka
 • in vse ostalo sveže sadje in zelenjavo ter sveže rastline in dele rastlin, ki se vnašajo v EU.

Uvoznik, oziroma njegov zastopnik, sadja in zelenjave se mora vpisati v register izvajalcev poslovne dejavnosti, tako imenovani FITO-register pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Uvoznik, oziroma njegov zastopnik, mora pred vnosom sadja in zelenjave, ki je navedeno v delu A Priloge XI Uredbe 2019/2072/EU, pošiljko predhodno najaviti preko spletne aplikacije IMSOC (sistem TRACES). Za vse pošiljke iz tega seznama je predpisan inšpekcijski pregled ob vnosu v EU.

Iz tretjih držav v EU je brez omejitev in brez fitosanitarnega spričevala dovoljeno prinesti le 5 vrst svežih plodov:

 • ananas (Ananas comosus),
 • banane (Musa),
 • durian (Durio zibethinus),
 • kokos (Cocos nucifera) in
 • dateljne (Phoenix dactylifera).
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne zahteve

Nekatere pošiljke sadja in zelenjave morajo pri vnosu na ozemlje EU izpolnjevati še posebne fitosanitarne zahteve, ki so navedene v Prilogi VII Izvedbene uredbe Komisije 2019/2072/EU in v Izvedbenih sklepih EU o nujnih ukrepih:

Izjeme od omejitev vnosa

Evropska komisija je z izvedbenimi sklepi določila nekatera odstopanja od prepovedi ali omejitev vnosa sadja in zelenjave v EU. Odstopanje velja za jedilni krompir iz Egipta in iz nekaterih regij v Libanonu.

 • V zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz regij Akkar in Bekaa v Libanonu se določijo odstopanja od nekaterih uvoznih zahtev oziroma prepovedi. Pošiljke jedilnega krompirja morajo izvirati iz nenapadenega območja in izpolnjevati posebne zahteve določene v Prilogi Izvedbenega sklepa Komisije 2019/1614 (velja do 31. marca 2023).
 • Krompirjeva rjava gniloba (latinsko Ralstonia solanacearum);v zvezi z uvozom jedilnega krompirja iz Egipta se pri vnosu upošteva določbe Izvedbenega sklepa Komisije 2011/787. Vnos jedilnega krompirja s poreklom iz Egipta na ozemlje EU je dovoljen, če je bil gojen na neokuženih območjih in če so izpolnjene druge zahteve iz Priloge navedenega sklepa

Zakonodaja