Skoči do osrednje vsebine

Rastline in rastlinski proizvodi, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije in se vanjo vnašajo po pošti ali prenašajo v osebni prtljagi potnikov, predstavljajo resno tveganje za zdravje rastlin na ozemlju EU. Zlasti rastline oziroma njihovi deli, nabrani v naravi ali kupljeni pri nepreverjenem prodajalcu na drugem kontinentu, lahko s seboj prinesejo virusno, bakterijsko ali glivično okužbo oziroma jajčeca in druge razvojne stadije rastlinskih škodljivcev, ki se lahko v našem okolju pretirano razmnožijo.

Mnoge tujerodne vrste so v našem okolju brez naravnih sovražnikov precej bolj invazivne in lahko povzročajo veliko gospodarsko škodo v pridelavi oziroma v naravi. Zaradi tveganja vnosa nevarnih škodljivih organizmov rastlin v Evropsko unijo veljajo stroga pravila glede vnosa določenih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov iz držav izven Evropske unije tudi za osebne pošiljke.

Pogoji za vnos

Z namenom preprečevanja vnosa novih nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin je v Evropsko unijo (EU) vnos pošiljk določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz držav izven EU prepovedan ali omejen s posebnimi zahtevami. Z novimi EU predpisi, ki se uporabljajo od 14. 12. 2019 se pravila glede fitosanitarnih pogojev vnosa rastlin in rastlinskih proizvodov še zaostrujejo.

Ta pravila veljajo tudi za rastline in rastlinske proizvode, namenjene osebni rabi, ki se v EU vnašajo s potniško prtljago in preko navadne ali hitre pošte na podlagi naročil posameznikov preko pogodb, sklenjenih na daljavo.

Prepoved vnosa

Iz  držav izven EU ni dovoljeno z osebnimi pošiljkami vnašati v EU:

  • semenskega in jedilnega krompirja,
  • sadik oziroma rastlin za saditev določenih sadnih in lesnatih okrasnih rastlin ter vinske trte
  • sadik oziroma rastlin za saditev iz družine razhudnikovk (paradižnik, paprika, feferon, petunija, krompirjevka, brugmansija, kristavec, goji jagoda)
  • sadik trav (razen nekaterih okrasnih)
  • bonsajev (iglavci)
  • zemlje in rastnih substratov (razen šote in kokosovih vlaken)

Fitosanitarno spričevalo in posebne zahteve za vnos

Vse rastline, katerih vnos ni prepovedan, mora pri vnosu iz tretjih držav na ozemlje EU spremljati fitosanitarno spričevalo. Ni izjem za majhne količine in osebno prtljago potnikov.

Za pošiljke rastlin za saditev (lončnice, sadike, cepiči, podlage, potaknjenci, čebulice, nekatero seme) je obvezen tudi uradni nadzor vsake pošiljke na mejni kontrolni točki v EU. Te pošiljke je potrebno na prvi vstopni točki v EU predhodno najaviti fitosanitarnim inšpektorjem preko sistema IMSOC (TRACES; CHED PP) in predložiti fitosanitarno spričevalo.

Druge koristne informacije

Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (angleško European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) je spodbudila akcijo ozaveščanja javnosti o tveganjih zaradi nekomercialnega vnosa in premeščanja rastlin s potniško prtljago, saj se ljubiteljski gojitelji z mednarodnih potovanj radi vračajo z deli eksotičnih rastlin, iz katerih bi vzgojili nove rastline.

Včasih je že nekaj okuženih plodov ali vejic dovolj, da se z druge celine prenesejo tujerodni škodljivi organizmi.

Če si želite eksotično rastlino, ki ste jo videli na potovanju, jo fotografirajte in si zapišite njeno ime, da jo boste lahko poiskali v EU, kamor jih uvažajo in dalje gojijo registrirani profesionalci, ki poznajo tveganja zaradi vnosa iz tretjih držav.

Kadar gre za rastline, ki so na seznamu ogroženih vrst, jih mora spremljati tudi dovoljenje za uvoz v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (konvencija CITES), da rastline niso vzete iz narave. Dovoljenje izda organ, ki je v državi izvora pristojen za nadzor konvencije CITES.

Kadar gre pri vnosu iz držav izven EU za tujerodne rastline, pa je potrebno preveriti seznam reguliranih invazivnih tujerodnih rastlin za EU in morda za nekatere pred saditvijo na prosto pridobiti še oceno tveganja za naravo, da ne bi vnesli invazivne vrste (dodatne informacije so na voljo pri Agenciji za okolje). Za saditev tujerodnih vrst rastlin na kmetijska zemljišča je potrebno pridobiti dovoljenje Direktorata za kmetijstvo.

Zakonodaja