Skoči do osrednje vsebine

Proizvodi živalskega izvora (meso, mleko in izdelki iz njih, ribe in druge vodne živali, med, ter hrana za hišne živali, ki jih potniki vnašajo v osebni prtljagi ali se pošiljajo po pošti lahko predstavljajo tveganje za zdravje rejnih živali v EU. V teh proizvodih so lahko prisotni povzročitelji bolezni živali, kot so slinavka in parkljevka ali klasična prašičja kuga in se lahko z njimi vnesejo iz držav, kjer so te bolezni prisotne. Pomembno je, da je javnost, predvsem potniki v mednarodnem prometu, s pravili dobro seznanjena in da s svojim ravnanjem pripomore k zagotavljanju biovarnosti in preprečevanju vnosa bolezni v EU. Mednarodni prevozniki potnikov, vključno z letališkimi in pristaniškimi upravljavci in potovalnimi agencijami, ter ponudniki poštnih storitev, morajo svoje stranke o teh pravilih obveščati.

Omejitve in prepovedi

Zaradi tveganja vnosa bolezni v Evropsko unijo (EU) so uvedena stroga pravila in postopki za vnos nekaterih izdelkov živalskega izvora v EU. Pravila EU za vnos osebnih pošiljk živalskih proizvodov v EU določa Uredba Komisije (ES) št. 206/2009. Določila te Uredbe se ne uporabljajo za premike izdelkov živalskega izvora med državami članicami EU ali za izdelke živalskega izvora iz Andore, Lihtenštajna, z Norveške, iz San Marina in Švice.

Vse izdelke živalskega izvora iz držav nečlanic EU, ki ne izpolnjujejo teh pravil, je ob prihodu v EU treba predati pristojnim organom za uradno odstranitev. Če se takšni proizvodi ne prijavijo, se lahko zahteva denarna kazen ali sproži kazenski postopek.

Dovoljene količine

Majhne količine mesa in mleka ter mesnih in mlečnih izdelkov (razen mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil ali posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov)

V EU lahko prinesete ali pošljete samo osebne pošiljke mesa in mleka ter mesnih in mlečnih izdelkov (razen mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil ali posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov), če prihajajo s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, njihova teža pa ne presega 10 kilogramov na osebo.

Mleko v prahu za dojenčke, hrana za dojenčke in posebna živila, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, če:

 • prihajajo s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 10 kilogramov na osebo ter:
  • če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku;
  • če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in
  • če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi;
 • prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije), če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 2 kilogramov na osebo ter:
  • če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku;
  • če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in
  • če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

Hrana za hišne živali, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke hrane za hišne živali, potrebne iz zdravstvenih razlogov, če:

 • prihajajo s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 10 kilogramov na osebo ter:
  • če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku;
  • če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in
  • če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.
 • prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije), če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 2 kilogramov na osebo ter:
  • če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku;
  • če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in
  • če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

Majhne količine ribiških izdelkov za osebno porabo

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati osebne pošiljke ribiških izdelkov (vključno s svežo, posušeno, kuhano, nasoljeno ali dimljeno ribo ter nekaterimi lupinarji, kot so kozice, jastogi, mrtve školjke in mrtve ostrige), če:

 • so sveže ribe očiščene;
 • teža ribiških izdelkov ne presega 20 kilogramov ali teže ene ribe na osebo, katera koli je višja.

 Te omejitve se ne uporabljajo za ribiške izdelke, ki prihajajo s Ferskih otokov ali Islandije.

Majhne količine drugih izdelkov živalskega izvora za osebno porabo

V EU lahko prinesete ali pošljete druge proizvode živalskega izvora, kot so na primer med, žive ostrige, žive školjke in polži, samo če:

 • prihajajo s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije in če njihova skupna teža ne presega 10 kilogramov na osebo;
 • prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije) in če njihova skupna teža ne presega 2 kilogramov na osebo.

Upoštevajte, da lahko prinesete majhne količine izdelkov živalskega izvora iz več od navedenih petih kategorij (odstavki 1–5), če so v skladu s pravili, pojasnjenimi v vsakem zadevnem odstavku.

Večje količine izdelkov živalskega izvora

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati večje količine izdelkov živalskega izvora, če izpolnjujejo zahteve za komercialne pošiljke, ki vključujejo:

 •  zahteve za certificiranje, kot so določene v ustreznem uradnem veterinarskem spričevalu ES;
 • predložitev blaga s pravilno dokumentacijo za veterinarski nadzor na pooblaščeni mejni kontrolni točki EU ob prihodu v EU.

Izvzeti izdelki živalskega izvora

Naslednji izdelki so izvzeti iz prej pojasnjenih pravil:

 •  kruh, sladice, piškoti, čokolada in slaščice (vključno s sladkornimi izdelki), ki niso mešane ali polnjene z mesnim izdelkom;
 • prehranska dopolnila, pakirana za končnega potrošnika;
 • mesni ekstrakti in mesni koncentrati;
 • olive, polnjene z ribo;
 • testenine, ki niso mešane ali polnjene z mesnim izdelkom;
 • osnove za juhe in arome, pakirane za končnega potrošnika;
 • katero koli drugo živilo, ki ne vsebuje svežega ali predelanega mesa ali mleka ter ima manj kot 50 % predelanih jajčnih ali ribiških izdelkov.

Izdelki živalskega izvora iz zaščitenih vrst

Za nekatere zaščitene vrste lahko veljajo dodatne omejitve. Za kaviar jesetrovk na primer je omejitev teže največ 125 gramov na osebo.

Druge koristne informacije

Z namenom boljše osveščenosti o tveganju za zdravje živali, ki ga predstavlja vnos osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v EU, je Evropska komisija pripravila video film, ki je na voljo v 35 jezikovnih verzijah. Namenjen je predvajanju na točkah vstopa v EU, zlasti na letališčih ter med poleti v EU iz držav zunaj EU. Video film in informativna plakata si lahko ogledate na spletni strani Evropske Komisije.

Iskalnik