Skoči do osrednje vsebine

Proizvodi živalskega izvora (meso, mleko in izdelki iz njih, ribe in druge vodne živali, med, ter hrana za hišne živali, ki jih potniki vnašajo v osebni prtljagi ali se pošiljajo po pošti lahko predstavljajo tveganje za zdravje rejnih živali v EU. V teh proizvodih so lahko prisotni povzročitelji bolezni živali, kot so slinavka in parkljevka ali klasična prašičja kuga in se lahko z njimi vnesejo iz držav, kjer so te bolezni prisotne. Pomembno je, da je javnost, predvsem potniki v mednarodnem prometu, s pravili dobro seznanjena in da s svojim ravnanjem pripomore k zagotavljanju biovarnosti in preprečevanju vnosa bolezni v EU. Mednarodni prevozniki potnikov, vključno z letališkimi in pristaniškimi upravljavci in potovalnimi agencijami, ter ponudniki poštnih storitev, morajo svoje stranke o teh pravilih obveščati.

Omejitve in prepovedi

Zaradi tveganja vnosa bolezni v Evropsko unijo (EU) so uvedena stroga pravila in postopki za vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora v EU. Pravila EU za vnos osebnih pošiljk živalskih proizvodov v EU določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122.

Vse izdelke živalskega izvora iz držav nečlanic EU, ki ne izpolnjujejo teh pravil, je ob prihodu v EU treba predati pristojnim organom za uradno odstranitev. Če se takšni proizvodi ne prijavijo, se lahko zahteva denarna kazen ali sproži kazenski postopek.

Ti postopki se ne uporabljajo za premike proizvodov živalskega izvora med državami članicami EU ali za proizvode živalskega izvora v majhnih količinah za osebno porabo iz Andore, z Islandije, iz Lihtenštajna, z Norveške, iz San Marina in Švice.

Dovoljene količine

Osebna prtljaga potnikov in blago v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam

V osebni prtljagi potnikov ter v majhnih pošiljkah, ki se pošljejo fizičnim osebam je dovoljeno vnesti v EU nekatere proizvode živalskega izvora, sestavljene proizvode, proizvode pridobljene iz živalskih stranskih proizvodov in druge predmete, ki so namenjeni za njihovo osebno porabo ali uporabo, ni namenjeno dajanju na trg in ne presegajo določenih količin.

Majhne količine mesa in mleka ter mesnih in mlečnih proizvodov

Potniki v EU ne smejo prinašati ali pošiljati mesa in mleka ter mesnih in mlečnih proizvodov.

V EU lahko prinesete ali pošljete samo osebne pošiljke mesa in mleka ter mesnih in mlečnih izdelkov (razen mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil ali posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov), če prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije, njihova teža pa ne presega 10 kilogramov na osebo.

Mleko v prahu za dojenčke, hrana za dojenčke in posebna živila, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, če:

 • prihajajo iz Ferskih otokov ali Grenlandije, če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 10 kilogramov na osebo ter:
  • teh proizvodov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku;
  • da gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in
  • da je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi;

 

 • prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov ali Grenlandije), če njihova skupna količina ne presega omejitve teže 2 kilograma na osebo ter:
  • teh proizvodov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku;
  • da gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in
  • da je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

Hrana za hišne živali, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke hrane za hišne živali, potrebne iz zdravstvenih razlogov, če:

 • prihajajo iz Ferskih otokov ali Grenlandije, če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 10 kilogramovna osebo ter:
  • je hrana za hišne živali namenjena za hišno žival, ki spremlja potnika;
  • ima dolg rok trajanja;
  • gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in
  • je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

 

 • prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov ali Grenlandije), če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 2 kilogramov na osebo ter:
  • je hrana za hišne živali namenjena za hišno žival, ki spremlja potnika;
  • ima dolg rok trajanja;
  • gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in
  • je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

Majhne količine ribiških proizvodov za osebno porabo

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati osebne pošiljke evisceriranih svežih ribiških proizvodov, pripravljenih ribiških proizvodov ali predelanih ribiških proizvodov, če njihova skupna količina ne presega omejitve teže 20 kilogramov ali teže ene ribe, katera koli je večja.

Te omejitve se ne uporabljajo za ribiške proizvode, ki prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije.

Majhne količine drugih proizvodov živalskega izvora za osebno porabo

V EU lahko prinesete ali pošljete druge proizvode živalskega izvora, kot so na primer med, žive ostrige, žive školjke in polži, samo če:

 • prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije in če njihova skupna teža ne presega 10 kilogramov na osebo;
 • prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov ali Grenlandije) in če njihova skupna teža ne presega 2 kilogramov na osebo.

Večje količine proizvodov živalskega izvora

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati večje količine izdelkov živalskega izvora, če izpolnjujejo zahteve za komercialne pošiljke (uvozne zahteve), ki vključujejo:

 • zahteve za certificiranje, kot so določene v ustreznem uradnem veterinarskem spričevalu EU;
 • predložitev blaga s pravilno dokumentacijo za veterinarski nadzor na pooblaščeni mejni kontrolni točki EU ob prispetju v EU.

Izvzeti proizvodi živalskega izvora

Naslednji proizvodi so izvzeti iz prej pojasnjenih pravil:

 • kruh, torte, keksi, vaflji in oblati, prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni proizvodi, ki vsebujejo manj kot 20 % predelanih mlečnih in jajčnih proizvodov,če imajo takšni proizvodi dolg rok trajanja pri sobni temperaturi ali pa so bili med proizvajanjem očitno skuhani ali izpostavljeni popolnemu postopku toplotne obdelave, tako da je vsakršen surov proizvod denaturiran;
 • čokolada in slaščice (vključno s sladkornimi izdelki), ki vsebujejo manj kot 50 % predelanih mlečnih in jajčnih proizvodov, če imajo takšni proizvodi dolg rok trajanja pri sobni temperaturi ali pa so bili med proizvajanjem očitno skuhani ali izpostavljeni popolnemu postopku toplotne obdelave, tako da je vsakršen surov proizvod denaturiran;
 • prehranska dopolnila, pakirana za končnega potrošnika, ki vsebujejo majhne količine (skupaj manj kot 20 %) predelanih proizvodov živalskega izvora (vključno z glukozaminom, hondroitinom in/ali hitosanom), razen mesnih proizvodov;
 • olive, polnjene z ribami;
 • testenine in rezanci, ki niso mešani ali polnjeni z mesnim proizvodom, ki vsebujejo manj kot 50 % predelanih mlečnih in jajčnih proizvodov, če imajo takšni proizvodi dolg rok trajanja pri sobni temperaturi ali pa so bili med proizvajanjem očitno skuhani ali izpostavljeni popolnemu postopku toplotne obdelave, tako da je vsakršen surov proizvod denaturiran;
 • osnove za juhe in arome, pakirane za končnega potrošnika, ki vsebujejo manj kot 50 % ribjega olja, ribjih praškov ali ribjih ekstraktov, če imajo takšni proizvodi dolg rok trajanja pri sobni temperaturi ali pa so bili med proizvajanjem očitno skuhani ali izpostavljeni popolnemu postopku toplotne obdelave, tako da je vsakršen surov proizvod denaturiran.

 

Proizvodi živalskega izvora iz zaščitenih vrst

Za nekatere proizvode živalskega izvora iz zaščitenih vrst lahko veljajo dodatne omejitve. Informacije o trgovanju in vnosu zaščitenih vrst so navedene na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

Druge koristne informacije

Z namenom boljše osveščenosti o tveganju za zdravje živali, ki ga predstavlja vnos osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v EU, je Evropska komisija pripravila video film, ki je na voljo v 35 jezikovnih verzijah. Namenjen je predvajanju na točkah vstopa v EU, zlasti na letališčih ter med poleti v EU iz držav zunaj EU. Video film in informativna plakata si lahko ogledate na spletni strani Evropske Komisije.