Skoči do osrednje vsebine

Z namenom preprečevanja vnosa novih nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin je vnos določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Evropsko unijo (EU) nadzorovan. Splošne pogoje za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov določa EU zakonodaja s področja zdravstvenega varstva rastlin in uradnega nadzora, ki velja v vseh državah članicah EU. V njej so navedeni seznami karantenskih škodljivih organizmov, nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, varovanih območij, posebne uvozne zahteve, prepovedi in omejitve.

Fitosanitarne uvozne zahteve veljajo pri vnosu:

  • Živih rastlin in živih delov rastlin, na primer: seme v botaničnem smislu (razen tistega, ki ni za setev), plodovi v botaničnem smislu, vrtnine, gomolji, čebulice, korenike, korenine, podlage, stoloni, poganjki, stebla, pritlike, rezano cvetje, veje z listi ali brez, posekano drevje z ohranjenimi listi, listje, rastlinske tkivne kulture (vključno s celičnimi kulturami), genski material, meristem, himerični kloni, mikrorazmnoževalni material, živ pelod in trosi, brsti, cepiči, potaknjenci, cepljenke in drugo.
  • Rastlinskih proizvodov, ki lahko zaradi svojih značilnosti ali vrste predelave oziroma obdelave povzročijo tveganje za širjenje karantenskih škodljivih organizmov, na primer: les, lubje, zrnje in drugo.
  • Drugih predmetov, ki so sposobni prenašati ali širiti škodljive organizme rastlin, na primer: rabljeni kmetijski stroji in vozila, zemlja, rastni substrat in drugo.

Fitosanitarni pogoji za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov

Vse rastline, mora pri vnosu iz tretjih držav na ozemlje EU spremljati fitosanitarno spričevalo. Ni izjem za majhne količine in osebno prtljago potnikov.

Fitosanitarno spričevalo ni potrebno le za 5 vrst plodov: ananas, kokos, durian, banane in dateljni.

Fitosanitarno spričevalo tudi ni potrebno za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki se v EU vnašajo iz Švice, Lihtenštajna in Severne Irske.

Za določene pošiljke lesa in za lesen pakirni material se namesto fitosanitarnega spričevala zahteva uradno oznako ali drugo uradno potrdilo.

Prijava pošiljk in registracija uvoznikov

Uvoznik ali njegov zastopnik mora vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI, del A in Priloge XII Izvedbene uredbe 2019/2072/EU:

  • ki se vnašajo iz tretjih držav (na trg EU) ali
  • za pošiljke v tranzitu čez ozemlje EU v države izven EU ali v primeru pretovarjanja

fitosanitarnemu inšpektorju na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU predložiti predhodno uradno obvestilo preko aplikacije IMSOC (sistem TRACES). Ob prispetju pošiljke na mejno kontrolno točko je potrebno vložiti tudi podpisano vlogo za pregled pošiljke.

Mejni kontrolni točki v Republiki Sloveniji sta:

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uvoznik, oziroma njegov zastopnik se mora vpisati v register izvajalcev poslovne dejavnosti, tako imenovani FITO-register pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izjeme

Za uvoz nekaterih rastlin in rastlinskih proizvodov iz določenih tretjih držav je dovoljeno odstopanje od prepovedi in omejitev uvoza. Uvoz je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so predpisani z zakonodajo EU. Izjeme na primer veljajo pri uvozu jedilnega krompirja iz določenih tretjih držav, za nekatere vrste lesa, bonsaje z Japonske in drugo.

Z odstopanjem od prepovedi lahko UVHVVR pod posebnimi pogoji dovoli vnos škodljivih organizmov rastlin, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v EU, njihove premike po EU, njihovo posedovanje ali uporabo, če so namenjeni za uradna testiranja, znanstvene in izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje. Vlogo za pridobitev dovoljenja za vnos, premike, posedovanje ali uporabo navedenega materiala za znanstvene namene vlagatelj vloži pri UVHVVR.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin