Skoči do osrednje vsebine

Seme rastlin, ki se vnaša v Evropsko unijo (EU) iz tretjih držav je lahko vir škodljivih organizmov, ki ogrožajo rastlinsko pridelavo. Zato je vnos semena rastlin pri vstopu v EU nadzorovan in dovoljen pod pogoji, ki so določeni z zakonodajo EU.

Fitosanitarne zahteve za uvoz semena rastlin

Fitosanitarne zahteve ob uvozu oziroma vnosu veljajo za žive rastline in dele rastlin, kamor spada tudi seme. Fitosanitarne zahteve za uvoz veljajo za seme v botaničnem smislu, razen tistega, ki ni za setev. Pri uvozu oziroma vnosu v EU mora pošiljke semena rastlin spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin. To velja tudi za vnos semena v osebni potniški prtljagi in poštnih pošiljkah, ki se vnašajo iz držav izven EU.

Pogoje za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov določata Uredba 2016/2031/EU o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin in Izvedbena Uredba 2019/2072/EU o enotnih pogojih za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivimi organizmi rastlin. Postopke ob uvozu pa določa Uredba 2017/625/EU o uradnem nadzoru.

Uvoznik semena mora biti vpisan v register izvajalcev poslovne dejavnosti (FITO-register) in register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Prepoved vnosa

Prepovedan je vnos semen iz Priloge VI Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU: 

  • Vitis iz vseh tretjih držav, razen Švice in
  • Photinia iz določenih tretjih držav.

Začasna prepoved velja za uvoz semen vrste Ullucus tuberosus iz vseh tretjih držav, v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/2019/EU.

Prepovedan je vnos nekaterih semen, če so na njih prisotni nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi iz Priloge IV Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU.

Fitosanitarno spričevalo

Ob vnosu v EU mora vse pošiljke semena, namenjenega za setev, spremljati fitosanitarno spričevalo. Spričevalo izda pristojni organ tretje države, tako imenovane države izvoznice in potrjuje izpolnjevanje predpisanih fitosanitarnih zahtev EU.

Uvoznik oziroma njegov zastopnik mora pred vnosom semena, ki je naveden v delu A Priloge XI Uredbe 2019/2072 (na primer seme koruze in drugih žit, fižola, graha, soje, oljne ogrščice, sončnic, lanu) pošiljko predhodno najaviti preko spletne aplikacije IMSOC (sistem TRACES). Za vse pošiljke iz tega seznama je predpisan inšpekcijski pregled na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne fitosanitarne zahteve

Seme nekaterih vrst rastlin (na primer koruze, pšenice, rži, tritikale, nekaterih agrumov) mora za vnos na ozemlje EU izpolnjevati tudi posebne fitosanitarne zahteve, ki so navedene v Prilogi VII Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072. Izpolnjevanje posebnih zahtev mora biti navedeno na fitosanitarnem spričevalu pod rubriko Dopolnilna izjava.

Zaradi nevarnosti vnosa bolezni in škodljivcev veljajo tudi posebne zahteve na podlagi nujnih ukrepov EU za naslednje karantenske škodljive organizme:

Druge pomembne informacije

Semenski material kmetijskih rastlin se lahko uvozi, če izpolnjuje zahteve, določene s predpisi o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin. Semenski material kmetijskih rastlin se lahko uvaža le iz tretjih držav, ki jim je EU priznala enakovrednost in pod pogoji, ki jih določa Odločba Sveta 2003/17/ES o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah. 

Od 1. januarja 2021 je tudi Združeno kraljestvo, za države članice EU, tretja država. Do sedaj je EU Združenemu kraljestvu priznala enakovrednost za seme poljščin (Sklep 2021/537 Evropskega Parlamenta in Sveta) in za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic ter razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2219). 

Rastlinski potni list

Nekatero seme mora po vnosu v EU in za premike po ozemlju EU, spremljati rastlinski potni list. To velja za seme čebule, pora, paprike, paradižnika, graha, krompirja, oljne ogrščice, soje, sončnice, seme koščičarjev (Prunus) in drugo seme, ki je navedeno v Prilogi XIII in Prilogi XIV Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072/EU.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja