Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Dejavnosti na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin so zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno in sortno ustreznega semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je prilagojen slovenskim pridelovalnim razmeram. Zagotavljamo in nadzorujemo pridelavo in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin. Izvajamo tudi uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je pridelan in pripravljen za trženje po predpisanih postopkih in metodah ter pod uradnim nadzorom organov, pristojnih za uradno potrjevanje semenskega materiala.

Iskalnik