GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Z ukrepi na področjih zdravja rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin in fitofarmacevtskih sredstev prispevamo k varovanju zdravja ljudi in okolja. Izvajamo stalno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin na ozemlju Slovenije in zagotavljamo izvajanje različnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov. Zagotavljamo in nadzorujemo pridelavo in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin. Z nadzorom prometa in rabe fitofarmacevtskih sredstev se trudimo čim bolj zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje.