Skoči do osrednje vsebine

Z ukrepi na področjih zdravja rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin in fitofarmacevtskih sredstev zagotavljamo varovanje zdravja ljudi in okolja. Stalno spremljamo zdravstveno stanje rastlin na ozemlju Republike Slovenije in zagotavljamo izvajanje različnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov. Zagotavljamo in nadzorujemo pridelavo in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin. Z nadzorom prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev skušamo zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje.