GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivci, povzročitelji bolezni in plevelom. Kot učinkovine vsebujejo snovi, ki lahko imajo nevarne lastnosti in jih je treba zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred dajanjem v promet oceniti in določiti sprejemljivo uporabo. Postopke ocenjevanja učinkovin in pripravkov imenujemo registracija. Z nadzorom prometa in rabe FFS se trudimo čim bolj zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje. Slovenija in države članice EU vzpodbujamo in podpiramo razvoj alternativnih metod varstva rastlin kemičnim FFS, vendar so kemična FFS trenutno še potrebna pri današnjem načinu kmetovanja.