Skoči do osrednje vsebine

Osnovne snovi, ki se lahko uporabljajo za varstvo rastlin, so tiste, ki niso problematične, ne povzročajo motenj hormonskega ravnovesja in nimajo nevrotoksičnih ali imunotoksičnih učinkov. Odobrene so za druge namene in se običajno ne uporabljajo za varstvo rastlin in ne dajejo v promet kot fitofarmacevtska sredstva (FFS), vendar so kljub temu koristne za varstvo rastlin, bodisi neposredno bodisi v pripravkih, ki so sestavljeni iz osnovnih snovi in enostavnih razredčil. Za osnovne snovi se lahko štejejo snovi, ki izpolnjujejo merila za živila.

Odobritev osnovnih snovi

Uporabo osnovnih snovi v Evropski uniji (EU) odobri Evropska komisija.

Vlagatelj vloži vlogo za odobritev osnovne snovi pri Evropski komisiji. Vlogi mora priložiti ocene o možnih učinkih snovi na zdravje ljudi ali živali ali okolje, ki jih je v zvezi z dovoljeno uporabo snovi izvedla katera koli organizacija v EU, in vse druge pomembne informacije o možnih učinkih snovi na zdravje ljudi ali živali ali okolje.

Evropska komisija zaprosi Evropsko agencijo za varnost hrane za tehnično in znanstveno pomoč ter mnenje o vlogi. Na podlagi tega mnenja Evropska komisija snov odobri ali je ne odobri kot osnovno snov. Odobreno osnovno snov vpiše na posebni del seznama odobrenih aktivnih snovi (v angleškem jeziku).

Seznam odobrenih aktivnih snovi

V preglednici so navedene snovi, ki so odobrene kot osnovne snovi za varstvo rastlin. Poleg slovenskih imen v prvem stolpcu so v drugem stolpcu navedena latinska ali angleška imena. Nekatere od teh snovi lahko uporabnik uporablja tudi v ekološki pridelavi, kar je navedeno v tretjem stolpcu.

Slovensko ime Latinsko ali angleško ime Dovoljena uporaba v ekološki pridelavi
Njivska preslica  Equisetum arvense L. da, vendar ne kot herbicid
 Hitosan hidroklorid  Chitosan Hydrochloride da, vendar ne kot herbicid
 Saharoza  Sucrose da, vendar ne kot herbicid
 Kalcijev hidroksid  Calcium hydroxide da, vendar ne kot herbicid
 Fruktoza  Fructose da, vendar ne kot herbicid
 Lecitini  Lecithins da, vendar ne kot herbicid
 Lubje vrbe  Salix spp. Cortex da, vendar ne kot herbicid
 Kis  Vinegar da, vendar ne kot herbicid
 Natrijev hidrogen karbonat    Sodium hydrogen carbonate  da, vendar ne kot herbicid
 Diamonijev fosfat   Diammonium phosphate da, vendar ne kot herbicid
 Sirotka   Whey da, vendar ne kot herbicid
 Sončnično olje  Sunflower oil da, vendar ne kot herbicid
 Kopriva   Urtica spp. da, vendar ne kot herbicid
 Vodikov peroksid  Hydrogen peroxide da, vendar ne kot herbicid
 Oglje z glino   Clayed charcoal ne
 Pivo   Beer da, vendar ne kot herbicid
 Gorčična semena v prahu   Mustard seed powder  da, vendar ne kot herbicid
 Sol  Sodium chloride ne
Smukec Talc da
Čebulno olje Onion oil da, vendar ne kot herbicid
Natrijev klorid Sodium chloride da, vendar ne kot herbicid
L-cistein (E 920) L-cysteine (E 920) da, vendar ne kot herbicid
kravje mleko Cow milk da, vendar ne kot herbicid
izvleček čebulnice Allium cepa L. Allium cepa L. bulb extract da, vendar ne kot herbicid
Druge osnovne snovi rastlinskega ali živalskega izvora, ki temeljijo na živilih Other basic substances from plant or animal origin and based on food da, vendar ne kot herbicid

Navodila za uporabo osnovnih snovi