Skoči do osrednje vsebine

Osnovne snovi, ki se lahko uporabljajo za varstvo rastlin, so tiste, ki niso problematične, ne povzročajo motenj hormonskega ravnovesja in nimajo nevrotoksičnih ali imunotoksičnih učinkov. Odobrene so za druge namene in se običajno ne uporabljajo za varstvo rastlin in ne dajejo v promet kot fitofarmacevtska sredstva (FFS), vendar so kljub temu koristne za varstvo rastlin, bodisi neposredno bodisi v pripravkih, ki so sestavljeni iz osnovnih snovi in enostavnih razredčil. Za osnovne snovi se lahko štejejo snovi, ki izpolnjujejo merila za živila.

Odobritev osnovnih snovi

Uporabo osnovnih snovi v EU odobri Evropska komisija.

Vlagatelj vloži vlogo za odobritev osnovne snovi pri Evropski komisiji. Vlogi mora priložiti ocene o možnih učinkih snovi na zdravje ljudi ali živali ali okolje, ki jih je v zvezi z dovoljeno uporabo snovi izvedla katera koli organizacija v EU, in vse druge pomembne informacije o možnih učinkih snovi na zdravje ljudi ali živali ali okolje.

Evropska komisija zaprosi Evropsko agencijo za varnost hrane za tehnično in znanstveno pomoč ter mnenje o vlogi. Na podlagi tega mnenja Evropska komisija snov odobri ali je ne odobri kot osnovno snov. Odobreno osnovno snov vpiše na posebni del seznama odobrenih aktivnih snovi

Seznam odobrenih aktivnih snovi

V preglednici so navedene snovi, ki so odobrene kot osnovne snovi za varstvo rastlin. Poleg slovenskih imen v prvem stolpcu so v drugem stolpcu navedena latinska ali angleška imena. Nekatere od teh snovi lahko uporabnik uporablja tudi v ekološki pridelavi, kar je navedeno v tretjem stolpcu.
Slovensko ime Latinsko ali angleško ime Dovoljena uporaba v ekološki pridelavi
Njivska preslica  Equisetum arvense L. da
 Hitosan hidroklorid  Chitosan Hydrochloride da
 Saharoza  Sucrose da
 Kalcijev hidroksid  Calcium hydroxide da
 Fruktoza  Fructose da
 Lecitin  Lecithins da
 Lubje vrbe  Salix spp. cortex da
 Kis  Vinegar da, vendar ne kot herbicid
 Natrijev hidrogen karbonat    Sodium hydrogen carbonate  da
 Diamonijev fosfat   Diammonium phosphate da
 Sirotka   Whey da
 Sončnično olje  Sunflower oil da
 Kopriva   Urtica spp. da
 Vodikov peroksid  Hydrogen peroxide ne
 Oglje z glino   Clayed charcoal ne
 Pivo   Beer da
 Gorčična semena v prahu   Mustard seed powder  da
 Sol  Sodium chloride ne
Smukec Talc ne
Čebulno olje Onion oil da