Skoči do osrednje vsebine

Nevarnosti nakupa, vnosa ali uvoza nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev

Fitofarmacevtska sredstva (v nadaljevanju: FFS) so sredstva za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi. Da bi zagotovili varno uporabo FFS in visoko raven varovanja ljudi in okolja, so vsa FFS ki so v prometu v Republiki Sloveniji registrirana.

Registracijo FFS urejata Uredba o izvajanju uredbe o dajanju FFS v promet in Zakon o FFS. V postopku registracije, ki je natančno določen postopek se ocenijo fizikalno kemijske lastnosti FFS, njihov vpliv na zdravje in izpostavljenost ljudi (osebe, ki izvajajo tretiranje, drugi delavci in drugi ljudje v bližini). Ocenijo se tudi ostanki v živilih in krmi, vplivi na neciljne organizme in obnašanje FFS v okolju ter nenazadnje, njihova učinkovitost zoper škodljive organizme za zatiranje katerih so namenjeni. Prav tako se v postopku registracije določi tudi, za katere gojene rastline in zoper katere škodljive organizme se sme sredstvo uporabljati, pogoje pod katerimi se sme FFS uporabiti in omejitvene ukrepe, ki jih je potrebno pri uporabi upoštevati. Na podlagi teh ocen se sredstvo registrira.

Zaradi navedenega je vsaka uporaba v Sloveniji neregistriranega FFS ali uporaba FFS, ki jih kupimo v drugih državah brez posebnega dovoljenja (dovoljenje za vzporedno trgovanje, dovoljenje za raziskave in razvoj, dovoljenje za nujne primere), nedovoljena.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonsko nedovoljena FFS so:

  • Ponarejena FFS, pri katerih sestava ne ustreza registraciji ali drugemu ustreznemu dovoljenju za promet in uporabo, ki ga izda Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR). Embalaža in oznake na embalaži so lahko celo enaka kot pri originalnih FFS in jih je težko prepoznati.
  • FFS, ki jih kupimo v drugih državah in za katerega ni bilo pridobljeno posebno dovoljenje, ki zagotavlja, da je bilo FFS za uporabo v slovenskih razmerah ocenjeno kot varno.