Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

V primeru, da je FFS registrirano v Republiki Sloveniji in v eni od držav članic Unije, lahko na podlagi vloge na Upravi izdamo dovoljenje za vzporedno trgovanje s tem FFS; za promet oziroma uporabo FFS iz druge države članice na območju Repulike Slovenije.  

Pred izdajo dovoljenja na Upravi preverimo, ali je FFS iz druge države članice po sestavi identično FFS, ki je registrirano v Republiki Sloveniji. V ta namen imenujemo FFS, registrirano v Republiki Sloveniji, referenčno sredstvo. 

Če presodimo, da sta FFS identični, izdamo dovoljenje za promet oziroma uporabo FFS pod enakimi pogoji uporabe, veljavnosti dovoljenja in morebitnimi omejitvami,  kot so navedeni v registraciji referenčnega FFS.

Če presodimo, da FFS nista identični, vlogo za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovnaje s FFS zavrnemo z odločbo v upravnem postopku. V tem primeru lahko vlagatelj vloži vlogo za registracijo FFS ali vlogo za vzajemno priznavanje registracije FFS.

Identičnost fitofarmacevtskega sredstva (FFS)

FFS je identično referenčnemu sredstvu, če:

 1. ga je proizvedel isti proizvajalec ali povezan proizvajalec ali proizvajalec z licenco v skladu z istim proizvodnim postopkom;
 2. je identično po specifikaciji in vsebini aktivnih snovi, varoval, sinergistov in po vrsti formulacije in
 3. je enako ali ekvivalentno glede vsebovanih dodatkov in glede embalaže v smislu možnega škodljvega vpliva na varnost FFS za ljudi ali živali ali za okolje.

 

Kdo lahko vloži vlogo za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)?

Vlogo za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje s FFS lahko vložijo:

 • distributerji FFS: za dajanje FFS v promet,
 • uporabniki FFS, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev in imajo neponovljivo identifikacijsko številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID): za lastno uporabo,
 • ali podjetje: za lastno uporabo.

Poklicni uporabniki in druge osebe, ki uporabljajo FFS, se morajo usposabljati za pridobitev potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine (izkaznice).  Pri obravnavi vloge na Upravi preverimo, ali ima oseba, ki je vložila vlogo za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje FFS za lastno uporabo, veljavno izklaznico. Če ta oseba nima veljavne izkaznice, vlogo zavrnemo. 

 • Obrazec vloge za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje s FFS

  Vlagatelj vloži vlogo na obrazcu, kjer izpolni vse rubrike in priloži vse zahtevane dokumente, navedene v obrazcu.
  Obrazci, prijavnice

Stroški postopka za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje s FFS

Vlagatelj plača upravno takso  in stroške presoje identičnosti FFS . 

Pristojbina je namenjena za pokritje stroškov presoje identičnosti FFS, za katerega je vložena vloga in jo izvedemo na Upravi. Stroški presoje znašajo 200,00 EUR.

Upravna taksa je namenjena pokritju stroškov izdaje odločbe v upravnem postopku in znaša 22,60 EUR.