Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zdrave rastline so pomembne za pridelavo kmetijskih rastlin in ohranjanje zdravja gozdov, naravnih in zasajenih območij, naravnih ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Zato izvajamo različne dejavnosti s ciljem zagotavljanja varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci na kmetijskih, javnih in zasebnih površinah ter gozdovih. Skupaj s pooblaščenimi strokovnimi institucijami in laboratoriji izvajamo stalno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin na ozemlju Slovenije, s ciljem zgodnjega odkrivanja bolezni in škodljivcev. Zagotavljamo izvajanje različnih preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa rastlinskih bolezni in škodljivcev in v primeru njihovega pojava ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje v Sloveniji in v Evropski Uniji.