Skoči do osrednje vsebine

Zdrave rastline so pomembne za pridelavo kmetijskih rastlin in ohranjanje zdravja gozdov, naravnih in zasajenih območij, naravnih ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Zato izvajamo različne dejavnosti s ciljem zagotavljanja varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci na kmetijskih, javnih in zasebnih površinah ter gozdovih. Skupaj s pooblaščenimi strokovnimi institucijami in laboratoriji izvajamo stalno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin na ozemlju Slovenije, s ciljem zgodnjega odkrivanja bolezni in škodljivcev. Zagotavljamo izvajanje različnih preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa rastlinskih bolezni in škodljivcev in v primeru njihovega pojava ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje v Sloveniji in v Evropski Uniji.