Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveno varstvo rastlin je organizirano na državni ravni z enim osrednjim (centralnim) organom – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki zagotavlja tudi izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu in strokovnih nalog ter diagnostičnih preiskav v laboratorijih v okviru javnih pooblastil.

Pri opravljanju navedenih nalog Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s pooblaščenimi strokovnimi inštitucijami predstavlja uradno državno organizacijo za varstvo rastlin v skladu z mednarodno konvencijo, ki ureja varstvo rastlin.

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin izvaja naloge s področja spremljanja, opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov (prognoza škodljivih organizmov). V okviru prognoze javna služba obvešča pridelovalce in jih usmerja k primernim varstvenim ukrepom za obvladovanje škodljivih organizmov.

Pooblaščeni laboratoriji

Pooblaščeni laboratoriji so uradni in nacionalni referenčni laboratoriji, ki jih je določila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Uradni laboratoriji izvajajo diagnostične preiskave inšpekcijskih in drugih uradnih vzorcev rastlin in rastlinskih proizvodov na navzočnost bolezni in škodljivcev. Nacionalni referenčni laboratoriji zagotavljajo znanstveno in tehnično pomoč v zvezi z diagnostičnimi metodami ter njihovo uporabo.

Strokovne naloge

V okviru strokovnih nalog se izvajajo zlasti programi spremljanja navzočnosti škodljivih organizmov, fitosanitarni pregledi, priprava ocen tveganj zaradi škodljivih organizmov, izdelava strokovnih mnenj in drugih strokovnih nalog za preprečevanje širjenja in obvladovanje bolezni in škodljivcev po naročilu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.