Skoči do osrednje vsebine

V okviru laboratorijev za škodljive organizme rastlin delujejo uradni laboratoriji in nacionalni referenčni laboratoriji, ki jih določi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter referenčni laboratoriji Evropske Unije, ki jih določi Evropska Komisija.

Uradni laboratoriji

Uradni laboratoriji za škodljive organizme rastlin izvajajo laboratorijske preiskave vzorcev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, odvzetih v okviru uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti. Laboratorijske preiskave se opravljajo z namenom ugotavljanja navzočnosti škodljivih organizmov rastlin v odvzetih vzorcih, kot so glive, virusi, viroidi in fitoplazme, bakterije, nematode ali žuželke. V uradnih laboratorijih določijo škodljive organizme rastlin po točno določenih analiznih metodah. Uradni laboratorij za vsako izvedeno laboratorijsko preiskavo uradnega vzorca izda analizni izvid.

Nacionalni referenčni laboratorij

Nacionalne referenčne laboratorije (NRL) za škodljive organizme rastlin določi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. NRL usklajujejo in izboljšujejo laboratorijske analitske, preskusne in diagnostične metode, ki so potrebne za določitev škodljivih organizmov rastlin, organizirajo medlaboratorijske primerjalne preskuse ali preskuse strokovne usposobljenosti med uradnimi laboratoriji in razširjajo informacije, ki jih dobijo od referenčnih laboratorijev Evropske unije. Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zagotavljajo znanstveno in tehnično pomoč in v primeru izbruha škodljivega organizma rastlin dejavno pomagajo pri diagnosticiranju škodljivih organizmov rastlin. NRL po potrebi validirajo reagente in partije reagentov, vzpostavljajo in vzdržujejo posodobljene sezname razpoložljivih referenčnih snovi in reagentov ter njihovih proizvajalcev in dobaviteljev in izvajajo programe usposabljanja za osebje uradnih laboratorijev.

Referenčni laboratoriji Evropske unije

Referenčni laboratoriji Evropske unije (EURL) za škodljive organizme rastlin, ki jih določi Evropska komisija, zagotavljajo nacionalnim referenčnim laboratorijem in uradnim laboratorijem za škodljive organizme najnovejše informacije o razpoložljivih metodah , organizirajo medlaboratorijske primerjalne preskuse in zagotavljajo programe usposabljanja za nacionalne referenčne laboratorije ali uradne laboratorije. Uradni nadzor in druge uradne dejavnosti morajo temeljiti na analitskih, preskusnih in diagnostičnih metodah, ki izpolnjujejo najsodobnejše znanstvene standarde ter zagotavljajo točne, zanesljive in primerljive rezultate v celotni Uniji.

Ustanovljenih je 5 referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin za:

  • insekti in pršice,
  • ogorčice (nematode),
  • bakterije,
  • glive in oomicete,
  • viruse, viroide in fitoplazme.

Zakonodaja