Skoči do osrednje vsebine

V okviru laboratorijev za škodljive organizme rastlin delujejo uradni laboratoriji in nacionalni referenčni laboratoriji, ki jih določi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter referenčni laboratoriji Evropske Unije, ki jih določi Evropska Komisija.

Uradni laboratoriji

Uradni laboratoriji za škodljive organizme rastlin izvajajo laboratorijske preiskave vzorcev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, odvzetih v okviru uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti. Laboratorijske preiskave se opravljajo z namenom ugotavljanja navzočnosti  škodljivih organizmov rastlin v odvzetih vzorcih, kot so glive, virusi, fitoplazme, bakterije, nematode ali žuželke. V uradnih laboratorijih poteka detekcija in identifikacija škodljivih organizmov rastlin po točno določenih analiznih metodah. Uradni laboratorij za vsako izvedeno laboratorijsko preiskavo uradnega vzorca izda analizni izvid.

Uradni laboratoriji za škodljive organizme rastlin v Sloveniji:

 • bakterije - kontaktne osebe: dr. Tanja Dreo (tel. +386 59 232 806) in dr. Manca Pirc (tel. +386 59 232 809)

 • virusi in viroidi (okrasne rastline in vrtnine) - kontaktne osebe: dr. Nataša Mehle (tel. +386 59 232 808) in prof. dr. Maja Ravnikar (tel. +386 59 232 800)

 • fitoplazme - kontaktne osebe: dr. Nataša Mehle (tel. +386 59 232 808) in prof. dr. Marina Dermastia (tel. +386 59 232 805)

 • žuželke: uši (Aphididae), hrošči (Coleoptera), dvokrilci (Diptera) - kontaktni osebi: dr. Jaka Razinger in mag. Špela Modic

 • ogorčice (nematode): cistotvorne in fitoparazitske ogorčice - kontaktne osebe: doc.dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca, dr. Barbara Gerič Stare

 • bakterije - kontaktna oseba dr. Janja Lamovšek

 • virusi in viroidi (sadno drevje, vinska trta, poljščine) - kontaktni osebi: dr. Mojca Marn Viršček in dr. Irena Mavrič

 • glive - kontaktni osebi: mag. Metka Žerjav

 • virusi in viroidi na hmelju - kontaktna oseba: dr. Sebastjan Radišek

 • glive na hmelju - kontaktna oseba: dr. Sebastjan Radišek

 • žuželke: resarji (Thysanoptera); plodove muhe (Tephritidae), listne zavrtalke (Agromyzidae), ostale dvokrilci (Diptera); škržatki (Auchenorrhyncha), bolšice (Psylloidea), ščitkarji (Aleyrodidae), kaparji (Coccoidea) ter ostale vrste iz redu Hemiptera; pršice prelke (Tetranychidae), pršice šiškarice (Eiophyidae) ter ostale pršice (Acarina) - kontaktne osebe: Mojca Rot, dr. Marko Devetak in dr. Ivan Žežlina

 • žuželke iz redov metuljev (Lepidoptera), hroščev (Coleoptera), nekaterih vrst iz reda Homoptera ter skladiščnih škodljivcev - kontaktna oseba: prof.dr. Stanislav Trdan

 • žuželke v gozdovih, zlasti dnevni metulji (Lepidoptera), rastlinske ose (Symphyta), hrošči kozlički (Cerambycidae), podlubniki (Scolytidae)in pravi rilčkarji (Curculionidae)ter žagovinarji (Monochamus)kontaktne osebe: dr. Maarten de Groot, dr. Andreja Kavčič, dr. Tine Hauptman

 • glive, zlasti na lesnatih rastlinah  - kontaktne osebe: dr. Nikica Ogris, dr. Barbara Piškur

 • škodljive rastline

Nacionalni referenčni laboratorij (NRL)

Nacionalne referenčne laboratorije za škodljive organizme rastlin določi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi določitve referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin. NRL usklajujejo in izboljšujejo laboratorijske analitske, preskusne in diagnostične metode, vključno z  njihovo uporabo, organizirajo medlaboratorijske primerjalne preskuse ali preskuse strokovne usposobljenosti med uradnimi laboratoriji in razširjajo informacije, ki jih dobijo od referenčnih laboratorijev Evropske unije. Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zagotavljajo znanstveno in tehnično pomoč in v primeru izbruha škodljivega organizma rastlin dejavno pomagajo pri diagnosticiranju. NRL po potrebi tudi validirajo reagente in partije reagentov, vzpostavljajo in vzdržujejo posodobljene sezname razpoložljivih referenčnih snovi in reagentov ter njihovih proizvajalcev in dobaviteljev in izvajajo programe usposabljanja za osebje uradnih laboratorijev.

 • Nacionalni referenčni laboratoriji

  Seznami in evidence | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Referenčni laboratoriji Evropske unije (EURL)

Referenčni laboratoriji Evropske unije za škodljive organizme rastlin, ki jih določi Evropska komisija, zagotavljajo nacionalnim referenčnim laboratorijem in uradnim laboratorijem za škodljive organizme najnovejše informacije o razpoložljivih metodah , organizirajo medlaboratorijske primerjalne preskuse in zagotavljajo programe usposabljanja za nacionalne referenčne laboratorije ali uradne laboratorije. Uradni nadzor in druge uradne dejavnosti morajo temeljiti na analitskih, preskusnih in diagnostičnih metodah, ki izpolnjujejo najsodobnejše znanstvene standarde ter zagotavljajo točne, zanesljive in primerljive rezultate v celotni Uniji.

Ustanovljenih je 5 referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin za:

 • žuželke in pršice,
 • ogorčice (nematode),
 • bakterije,
 • glive in oomicete,
 • viruse, viroide in fitoplazme.

Zakonodaja EU

Zakonodaja