Skoči do osrednje vsebine

Spremljanje, obveščanje in prognoza bolezni in škodljivcev rastlin

V Sloveniji izvajamo redno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin v kmetijski pridelavi, gozdovih in na drugih površinah ter stalni inšpekcijski nadzor pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov z namenom zgodnjega odkrivanja karantenskih in novih potencialno nevarnih bolezni in škodljivcev. Prognoza razvoja in pojava drugih bolezni in škodljivcev, ki niso regulirani s predpisi, pa je eno ključnih orodij za njihovo obvladovanje v kmetijstvu.

Spremljanje zdravstvenega stanja rastlin

V Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zagotavljamo redno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom, da so čim bolj zgodaj odkriti karantenski in novi potencialno nevarni škodljivci in bolezni.

Zgodnje odkrivanje navzočnosti nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin (škodljivih organizmov) je nujno za hitro in učinkovito ukrepanje in takojšnje izkoreninjenje v primeru njihovega pojava ali izbruha, zato Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin koordinira izvajanje programov preiskav oziroma monitoring za ugotavljanje navzočnosti oziroma razširjenosti nekaterih karantenskih in novih potencialno nevarnih bolezni in škodljivcev.

Programi preiskav za ugotavljanje navzočnosti bolezni in škodljivcev rastlin

Programe preiskav izvajajo strokovnjaki s področja zdravja rastlin na pooblaščenih strokovnih inštitucijah. Vrste škodljivih organizmov in podrobnejšo vsebino programov preiskav vsako leto določi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s predpisi oziroma z EU Delovnim programom za izvedbo programov preiskav za škodljive organizme, ki ga sprejme Evropska komisija.

Rezultati pregledov v okviru programov preiskav so osnova za kategorizacijo/uvrščanje na sezname ter določanje statusa škodljivcev. Pridobljeni podatki se uporabijo tudi pri pripravi ocene tveganja za škodljive organizme rastlin

Obveščanje in poročanje o najdbah

O najdbah in stanju izbruhov karantenskih in novih potencialno nevarnih bolezni in škodljivcev Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin redno obvešča druge države članice in Evropsko komisijo. Pri tem se uporablja evropski informacijski sistem hitrega obveščanja EUROPHYT:

  • za obveščanje o prestrežbah bolezni in škodljivcev na pošiljkah rastlin in rastlinskih proizvodov uporabljamo EUROPHYT - Interceptions (vsebina v angleškem jeziku);
  • za obveščanje o novih najdbah in stanju v izbruhih pa uporabljamo EUROPHYT - Outbreaks (vsebina v angleškem jeziku).

Prognoza bolezni in škodljivcev rastlin

Za obvladovanje drugih bolezni in škodljivcev rastlin, ki niso regulirani s predpisi, je ključnega pomena prognoza, ki jo izvaja Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

Spremljanje, opazovanje in napovedovanje pojava določenih bolezni in škodljivcev (škodljivih organizmov) v kmetijstvu na podlagi meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov, je eno ključnih orodij za omejevanje širjenja drugih bolezni in škodljivcev rastlin, ki vplivajo na kakovost in količino rastlinske pridelave. Za posamezna območja pripravlja prognostična obvestila za kmetijske pridelovalce in tudi druge zainteresirane.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja