Skoči do osrednje vsebine

Ocena tveganja za škodljive organizme rastlin je postopek ugotavljanja stopnje tveganja, da se nepoznana vrsta škodljivca ali bolezni rastlin lahko vnese v Slovenijo, tu preživi, se razmnožuje in širi ter ob ustalitvi povzroči gospodarsko in družbeno škodo oziroma negativno vpliva na okolje. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se sprejme odločitev glede uvedbe fitosanitarnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja novega škodljivca ali bolezni rastlin.

Vrste ocene tveganja

V Sloveniji pripravljamo ocene tveganja zlasti za novo odkrite bolezni in škodljivce. Pri tem uporabljamo standarde Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (vsebina v angleškem jeziku), ki so pripravljeni na podlagi mednarodnih standardov (vsebina v angleškem jeziku).

Ocene tveganj se pripravljajo:

  • za oceno in obvladovanje tveganja v pošiljkah rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v mednarodni trgovini;
  • za oceno in obvladovanje tveganja zaradi vnosa in širjenja bolezni in škodljivcev za kmetijske in okrasne rastline, gozd in okolje;
  • za pripravo seznama nadzorovanih bolezni in škodljivcev, ki so pod uradnim nadzorom;
  • za določitev ustreznih ukrepov pri izbruhih bolezni in škodljivcev v Sloveniji ali EU.

Priprava ocene tveganja

Pobudo za pripravo ocene tveganja lahko podajo:

Oceno tveganja pripravi strokovnjak za določeno področje zdravja rastlin ali skupina strokovnjakov, ki imajo ustrezna znanja.

Predlog ocene tveganja in obvladovanje tveganja (analiza tveganja) pregleda Strokovna skupina za analize tveganja s področja zdravja rastlin in Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.

V Sloveniji pripravljamo analize tveganja po standardih Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (angleško European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO), prednostno po standardu Shema za podporo pri odločanju pri hitri analizi tveganja za škodljive organizme. Pri pripravi analiz tveganj je v delih, kjer je stopnja negotovosti velika, priporočena uporaba določenih točk/delov daljše sheme Podporna shema za odločitve o karantenskih škodljive organizme (v angleškem jeziku).

Strokovna skupina za analize tveganja s področja zdravja rastlin

Strokovno skupino za analize tveganja s področja zdravja rastlin je imenoval predstojnik Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z namenom dajanja strokovnih mnenj v zvezi z analizami tveganj za bolezni in škodljivce (škodljive organizme) rastlin ter strokovne podpore UVHVVR pri upravljanju in odločanju v zvezi s tveganji na področju zdravja rastlin. Člani skupine so strokovnjaki s področja nematologije, bakteriologije, virologije, entomologije in mikologije.

Shema postopka priprave ocene tveganja

Postopek priprave ocene tveganja | Avtor UVHVVR

Zakonodaja