Skoči do osrednje vsebine

V sektorju za zdravje rastlin in rastlinski semenski material opravljamo naloge s področja varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, zlasti: spremljanje bolezni in škodljivcev rastlin, zbiranje podatkov, priprava analiz in ukrepov, napoved pojavov ali širjenja bolezni in škodljivcev rastlin ter obveščanje in poročanje o njih.

Na Fitosanitarnem prostorskem portalu in Agrometeorološkem portalu Slovenije zagotavljamo tudi strokovne informacije za pridelovalce o boleznih in škodljivcih. Na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin (seme, razmnoževalni material in sadike) so naloge sektorja osredotočene na zagotavljanje ustreznega zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega materiala na trgu Evropske unije in v mednarodni trgovini.

Sektor vodi postopke registracije poslovnih subjektov in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, skladiščenjem, trženjem oziroma premeščanjem določenih rastlin (vključno s semenskim materialom), rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ter izdaja dovoljenja obratom za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala in dovoljenja za uporabo organizmov za biotično varstvo rastlin. Sektor vodi tudi postopek registracije sort kmetijskih rastlin in izdaja Sortno listo Republike Slovenije.

V sektorju pripravljamo in usklajujemo predloge predpisov ter sodelujemo pri oblikovanju in izvajanju zakonodaje Evropske unije. Pristojni smo tudi za izvajanje različnih nalog, ki se nanašajo na sodelovanje z mednarodnimi organizacijami z delovnega področja sektorja. Državljanom in podjetjem dajemo informacije o predpisih, pogojih trgovanja z rastlinami, usposabljanjih, publikacijah, pristojbinah in drugih stroških s področja dela sektorja.

Področja in teme

  • Zdravje rastlin

    Organiziranost zdravstvenega varstva rastlin, spremljanje, obveščanje in prognoza, ocena tveganja, laboratoriji za škodljive organizme rastlin, javna služba zdravstvenega varstva rastlin, lesen pakirni material, biotično varstvo rastlin

  • Semenski material kmetijskih rastlin

    Sortna lista, skupni katalogi sort, uradno potrjevanje, naknadna kontrola, pridelava in trženje, semenski material poljščin, zelenjadnic, trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin