Skoči do osrednje vsebine

V publikaciji Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte objavlja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin seznam sort, ki vpisane v sortno listo v Republiki Sloveniji. V publikaciji se objavlja tudi seznam uradno sprejetih klonov trte in seznam sort, ki so zavarovane v Republiki Sloveniji.

Publikacija izhaja enkrat letno v tiskani in elektronski obliki.
  • Sortna lista za leto 2022

    V publikaciji Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2022 je objavljen seznam sort, ki so bile na dan 3. avgusta 2022 vpisane v sortno listo in zavarovane v Republiki Sloveniji, ter seznam klonov trte, ki so bili do tega dne sprejeti v uradno potrjevanje v Republiki Sloveniji.

Podatki o publikaciji Sortna lista

Izdajatelj: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kataloška oznaka publikacije: ISSN 1581-9655

Publikacija Sortna lista se v tiskani obliki izdaja od leta 1997, v spletni obliki pa od leta 2007. Starejše izdaje publikacije Sortna lista so dostopne na