Skoči do osrednje vsebine

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin izvaja naloge s področja spremljanja, opazovanja in napovedovanja pojava bolezni in škodljivcev rastlin (prognoza škodljivih organizmov). V okviru prognoze javna služba obvešča pridelovalce in jih usmerja k primernim varstvenim ukrepom za obvladovanje bolezni in škodljivcev rastlin.

Glede na pojave škodljivih organizmov, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin ugotavljajo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter o tem opozarjajo pridelovalce oziroma imetnike rastlin preko prognostičnih obvestil. Napovedi so dostopne tudi na njihovih telefonskih odzivnikih in spletnih straneh. Za brezplačne napovedi o varstvu vinogradov, sadovnjakov, vrtnin ali poljščin se lahko naroči tudi po elektronski pošti ali na SMS sporočila.

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin za izvajanje prognoze bolezni in škodljivcev rastlin uporablja različne pripomočke za spremljanje škodljivih organizmov, od lovilcev spor, svetlobnih vab, feromonskih vab, lepljivih plošč do novejših tehnik daljinskega spremljanja, kot je na primer Trapview (v angleškem jeziku). Potrebna je tudi različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve različnih parametrov, zbiranje in analiziranje ter dostopnost podatkov in meritev. Te se zagotavljajo iz številnih agrometeoroloških postaj, smiselno razporejenih po območjih Slovenije z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Izpis njihovih lokacij s podatki meritev in opazovanj na posameznem območju je javno dostopen na Agrometeorološkem portalu Slovenije.

Za napoved pojava bolezni in škodljivcev se uporablja tudi prognostične modele. Z modeli lahko na podlagi meritev osnovnih agrometeoroloških parametrov, opazovanj bioloških parametrov (na primer lovilci spor, gojišča, ulovi, izleganja in podobno) na regionalni kot na lokalni ravni javna služba napove možnost pojava določenega škodljivega organizma.

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu izvaja javna gozdarska služba (Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije) v skladu z Zakonom o gozdovih.

V okviru prognoze javna služba obvešča pridelovalce in jih usmerja k primernim varstvenim ukrepom za obvladovanje škodljivih organizmov. Prognozo razvoja in pojava gospodarsko najpomembnejših bolezni in škodljivcev rastlin se izvaja v vinogradništvu, sadjarstvu, oljkarstvu, poljedelstvu in vrtnarstvu po posameznih območjih Slovenije. 

Osrednja Slovenija

Območje delovanja - po občinah: Bled, Bloke, Bohinj, Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Gorenja vas – Poljane, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Kranj, Kranjska Gora, Ljubljana, Litija, Logatec, Loški Potok, Loška Dolina, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Naklo, Osilnica, Preddvor, Radovljica, Ribnica, Sodražica, Šenčur, Škofja Loka, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Tržič, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Železniki, Žiri in Žirovnica.

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin za osrednjo Slovenijo izvaja:

Severovzhodna Slovenija

Območje delovanja - po občinah: Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Lendava, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, Murska Sobota, Muta, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radenci, Radlje ob Dravi, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Šentilj, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin za severovzhodno Slovenijo izvaja:

Celjska in Koroška regija

Območje delovanja - po občinah: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Črna na Koroškem, Dobje, Dobrna, Dravograd, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno ob Savinji, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Prevalje, Radeče, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin za Celjsko in Koroško regijo izvaja:

Zahodna Slovenija

Območje delovanja  - po občinah: Ajdovščina, Ankaran, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter – Vrtojba, Tolmin in Vipava.

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin za zahodno Slovenijo izvaja:

Jugovzhodna Slovenija

Območje delovanja - po občinah: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Sevnica, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk. 

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin za jugovzhodno Slovenijo izvaja:

Naročanje na prognostična obvestila

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Fitosanitarni prostorski portal Slovenije

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin