Skoči do osrednje vsebine

Javni vpogled v prostorske podatke o škodljivih organizmih v Sloveniji

Fitosanitarni prostorski portal Slovenije omogoča prikaz prostorskih podatkov o rastlinskih škodljivih organizmih. Namen portala je, da uporabnik dobi javno dostopne podatke neposredno na omrežju. Portal je organiziran kot spletni GIS za zajemanje, hranjenje, vzdrževanje, posredovanje, analize in predstavitve prostorskih podatkov. Omogoča prikaz podatkov v okviru pregledov, vzorčenj in testiranj škodljivih organizmov ter na podlagi izvedbe programov preiskav ter uradnega nadzora prikaz teh podatkov na enotnem mestu. Portal je organiziran na način, da uporabniku nudi vpogled v razmejitve območij zaradi rastlinskih škodljivih organizmov, preverjanje lokacij drevesnic, trsnic in drugih enot pridelave ter ostalih georeferenciranih podatkov, ki so povezani s škodljivimi organizmi. Spletni GIS se uporablja zlasti za namene spremljanja širjenja škodljivih organizmov ter za prognozo pojava škodljivih organizmov. Pripravljen je javni vpogled v podatke. Za pooblaščene uporabnike pa tudi omejen vpogled v prostorske podatke.

Fitosanitarni prostorski portal omogoča javni vpogled v najdbe in razmejitve škodljivih organizmov (poligoni, točke) in vpogled v pripadajoče kartografske podlage. Na voljo so povezave na javno dostopne aplikacije, kjer lahko uporabnik bodisi z vsebinsko izbiro sloja ali pa z uporabo drugih funkcionalnosti (na primer: iskalnik, orodja z možnostjo približanja karte in različnih poizvedb) pridobi ustrezno informacijo glede stanja škodljivih organizmov na območju.

Rastlinska pridelava

Bolezni

Škodljivci

Gozd in urbano okolje

Bolezni

Škodljivci

Zakonodaja