Skoči do osrednje vsebine

Javni vpogled v prostorske podatke o škodljivih organizmih v Sloveniji

Fitosanitarni prostorski portal omogoča javni vpogled v najdbe in razmejitve škodljivih organizmov (poligoni, točke) in vpogled v pripadajoče kartografske podlage. Na voljo so povezave na javno dostopne aplikacije, kjer lahko uporabnik bodisi z vsebinsko izbiro sloja ali pa z uporabo drugih funkcionalnosti (na primer: iskalnik, orodja z možnostjo približanja karte in različnih poizvedb) pridobi ustrezno informacijo glede stanja škodljivih organizmov na območju.

Rastlinska pridelava

Bolezni

Škodljivci

Gozd in urbano okolje

Bolezni

Škodljivci

Zakonodaja