Skoči do osrednje vsebine

Fitosanitarni prostorski portal Slovenije

Škodljivi organizmi v Sloveniji - javni vpogled v prostorske podatke

Podajanje prostorskih informacij na svetovnem spletu (spletni GIS) postaja v zadnjih letih vedno bolj razširjen pristop informiranja tudi v Sloveniji. Z uporabo spletnih aplikacij in uporabo različnih podatkovnih baz prostorskih slojev, zlasti s prikazom rezultatov pregledov, vzorčenj in prikazom razmejenih območij omogoča javnosti širšo dostopnost in s tem tudi večjo uporabo prostorskih podatkov v različnih sistemih odločanja.

Sistem omogoča javni vpogled v najdbe in razmejitve škodljivih organizmov (poligoni, točke) in vpogled v pripadajoče kartografske podlage. Na voljo so povezave na javno dostopne aplikacije, kjer lahko uporabnik bodisi z vsebinsko izbiro sloja ali pa z uporabo drugih funkcionalnosti (npr. iskalnik, orodja z možnostjo približanja karte in različnih poizvedb) pridobi ustrezno informacijo glede stanja škodljivih organizmov na območju.

Rastlinska pridelava

Bolezni

Škodljivci

Gozd in urbano okolje

Bolezni

Škodljivci

Zakonodaja