Skoči do osrednje vsebine

Uvoz lesa določenih vrst rastlin je dovoljen pod pogoji, ki so določeni z zakonodajo EU. Za les se šteje les, ki je nepredelan in v celoti ali delno obdrži naravno okroglo površino ali če je v obliki sekancev, iveri, žagovine, lesnih odpadkov ali ostankov. Za les kot "rastlinski proizvod" se ne šteje lesen pakirni material.

Les se šteje za "rastlinski proizvod," če je:

 1. njegova naravna okrogla površina v celoti ali delno ohranjena, z lubjem ali brez njega;
 2. njegova naravno okrogla površina ni ohranjena zaradi žaganja, rezanja ali cepljenja;
 3. v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov ali ostankov in ni bil obdelan z uporabo lepila, toplote, tlaka ali kombinacije navedenih za proizvodnjo peletov, briketov ali vezanih ali ivernih plošč;
 4. če se uporablja ali je namenjen za uporabo kot pakirni material, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu blaga ali ne.

"Rastlinski proizvod" pomeni nepredelan oziroma neobdelan material rastlinskega izvora in tiste predelane oziroma obdelane proizvode, ki lahko zaradi svojih značilnosti ali vrste predelave oziroma obdelave povzročijo tveganje za širjenje karantenskih škodljivih organizmov.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebni pogoji za uvoz lesa in lubja

1. Prepoved uvoza

(Priloga VI Izvedbene uredbe 2019/2072/EU)

Prepovedan je uvoz izoliranega lubja:

 • pravega kostanja (Castanea) iz vseh tretjih držav,
 • hrasta (Quercus), razen hrasta plutovca (Quercus suber), iz Kanade in Mehike,
 • hrasta (Quercus), oregonskega javorja (Acer macrophyllum), kalifornijski divjega kostanja (Aesculus californica) in pritlikavega hrasta (Lithocarpus densiflorus) iz ZDA,
 • sladkornega javorja (Acer saccharum) iz Kanade, Mehike in ZDA,
 • topola (Populus) iz držav na ameriški celini.

2. Fitosanitarno spričevalo

(Priloga XI Izvedbene uredbe 2019/2072/EU)

Ob uvozu mora pošiljke

 • lesa hrasta (Quercus), platane (Platanus), topola (Populus), sladkornega javorja (Acer saccharum), iglavcev (Pinales), jesena (Fraxinus), oreha (Juglans), oreškarja (Pterocarya), bresta (Ulmus davidiana), breze (Betula), šmarne hrušice (Amelanchier), aronije (Aronia), panešplje (Cotoneaster), gloga (Crataegus), kutine (Cydonia), jablane (Malus), ognjenega trna (Pyracantha), hruške (Pyrus), jerebike (Sorbus), koščičarjev (Prunus), javorja (Acer), divjega kostanja (Aesculus), jelše (Alnus), breze (Betula), gabra (Carpinus), cercidifila (Cercidiphyllum), leske (Corylus), bukve (Fagus), jesena (Fraxinus), mehurnika (Koelreuteria), vrbe (Salix), lipe (Tilia), bresta (Ulmus), velikolistnega javorja (Acer macrophyllum), divjega kostanja (Aesculus californica), pritlikavega hrasta (Lithocarpus densiflorus), kalifornijske tise (Taxus brevifolia)
 • in izoliranega lubja iglavcev (Pinales), sladkornega javorja (Acer saccharum), topola (Populus), hrasta (Quercus) razen hrasta plutovca (Quercus suber), jesena (Fraxinus), oreha (Juglans), oreškarja (Pterocarya), bresta (Ulmus davidiana), breze (Betula), javorja (Acer macrophyllum), divjega kostanja (Aesculus californica), pritlikavega hrasta (Lithocarpus densiflorus) in kalifornijske tise (Taxus brevifolia)

s poreklom iz določenih držav izven EU spremljati fitosanitarno spričevalo.

3. Izjeme za les

Pri nekaterih vrstah lesa so uvedene izjeme glede posebnih zahtev in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati določene vrste lesa za vnos v EU.

Jesen (Fraxinus L.)

 • Izvedbena uredba Komisije 2020/918/EU o uvedbi odstopanja od Izvedbene uredbe 2019/2072/EU glede zahtev za vnos jesenovega lesa, ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan, v Unijo.
 • Izvedbena uredba Komisije 2020/1002/EU o določitvi odstopanja od Izvedbene uredbe 2019/2072/EU glede zahtev za vnos v Unijo jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan.

Klek (Thuja L.)

 • Odločba Komisije 93/359/ES glede zahtev (spričevalo o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink), ki jih mora izpolnjevati les kleka (Thuja) s poreklom iz Združenih držav Amerike.
 • Odločba Komisije 93/360/EGS glede zahtev (spričevalo o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink), ki jih mora izpolnjevati les kleka (Thuja) s poreklom iz Kanade.

Iglavci (Pinales)

 • Odločba Komisije 93/365/EGS glede zahtev za toplotno obdelan les iglavcev (razen lesa Thuja) s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les (Heat Treatment) (spričevalo o toplotni obdelavi z uporabo grelnih komor
 • Odločba Komisije 93/422/EGS glede lesa iglavcev, ki je sušen v pečeh (kiln dry) s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh.
 • Odločba Komisije 93/423/EGS glede lesa iglavcev (razen lesa Thuja), sušenega v pečeh (kiln dry), s poreklom iz ZDA in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (spričevalo o toplotni obdelavi z uporabo sušilnih peči).
 • Izvedbeni sklep Komisije 2019/2032/EU o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa glive Fusarium circinatum v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije.

Hrast (Quercus L.)

 • Odločba Komisije 2005/359/ES glede posebnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati hrastovi (Quercus) hlodi z lubjem po poreklu iz ZDA.
 • Sklep Komisije 2010/723/EU o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2005/359/ES glede hrastovih (Quercus) hlodov z lubjem po poreklu iz ZDA (velja do 31.12.2020).

Dovoljen je vnos hrastovih hlodov z lubjem iz ZDA, če so izpolnjeni določeni pogoji.

 • Izvedbeni sklep Komisije 2013/780/ES glede pogojev (spričevalo za sušenje v pečeh), ki jih mora izpolnjevati žagan les hrasta (Quercus L), platane (Platanus ) in sladkornega javorja (Acer saccharum) brez lubja s poreklom iz ZDA. Spremenjen z Izvedbenim sklepom 2016/2004/EU o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/780/ES o določitvi odstopanja glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus, Platanus L. ter vrste Acer saccharum s poreklom iz ZDA.

Hrast (Quercus L.) in javor (Acer macrophyllum)

 • Odločba Komisije 2002/757/ES o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti. Spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/782/ES o spremembi Odločbe 2002/757/ES glede zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala v zvezi s škodljivim organizmom Phytophthora ramorum za žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum in iz rodu Quercus s poreklom iz Združenih držav Amerike in z Izvedbenim sklepom Komisije 2016/1967/ES o spremembi člena 3 Odločbe 2002/757/ES o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti.

Zakonodaja EU