Skoči do osrednje vsebine

Uvoz lesa določenih vrst rastlin je dovoljen pod pogoji, ki so določeni z zakonodajo Evropske unije (EU). Za les se šteje les, ki je nepredelan in v celoti ali delno obdrži naravno okroglo površino ali če je v obliki sekancev, iveri, žagovine, lesnih odpadkov ali ostankov. Za les kot rastlinski proizvod se ne šteje lesen pakirni material.

Les se šteje za rastlinski proizvod, če je:

 • njegova naravna okrogla površina v celoti ali delno ohranjena z lubjem ali brez njega;
 • njegova naravno okrogla površina ni ohranjena zaradi žaganja, rezanja ali cepljenja;
 • v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov ali ostankov in ni bil obdelan z uporabo lepila, toplote, tlaka ali kombinacije navedenih za proizvodnjo peletov, briketov ali vezanih ali ivernih plošč;
 • če se uporablja ali je namenjen za uporabo kot pakirni material, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu blaga ali ne.

Rastlinski proizvod pomeni nepredelan oziroma neobdelan material rastlinskega izvora in tiste predelane oziroma obdelane proizvode, ki lahko zaradi svojih značilnosti ali vrste predelave oziroma obdelave povzročijo tveganje za širjenje karantenskih škodljivih organizmov.

Posebni pogoji za uvoz lesa in lubja

Prepoved uvoza

Prepovedan je uvoz nekaterih vrst izoliranega lubja iz Priloge VI Izvedbene uredbe 2019/2072/EU:

 • pravega kostanja (Castanea) iz vseh tretjih držav;
 • hrasta (Quercus), razen hrasta plutovca (Quercus suber), iz Mehike;
 • hrasta (Quercus), oregonskega javorja (Acer macrophyllum), kalifornijskega divjega kostanja (Aesculus californica), pritlikavega hrasta (Lithocarpus densiflorus) in tise (Taxus brevifolia) iz določenih tretjih držav;
 • sladkornega javorja (Acer saccharum) iz Kanade, Mehike in ZDA;
 • topola (Populus) iz Severne in Južne Amerike.

Fitosanitarno spričevalo

Vse pošiljke lesa in izoliranega lubja, ki so navedene v Prilogi XI Izvedbene uredbe 2019/2072/EU, mora pri uvozu v EU spremljati fitosanitarno spričevalo. To je na primer:

 • les hrasta (Quercus), platane (Platanus), topola (Populus), sladkornega javorja (Acer saccharum), iglavcev (Pinopsida), jesena (Fraxinus), oreha (Juglans), oreškarja (Pterocarya), bresta (Ulmus davidiana), virginskega sneženca (Chionanthus virginicus), breze (Betula), šmarne hrušice (Amelanchier), aronije (Aronia), panešplje (Cotoneaster), gloga (Crataegus), kutine (Cydonia), jablane (Malus), ognjenega trna (Pyracantha), hruške (Pyrus), jerebike (Sorbus), koščičarjev (Prunus), javorja (Acer), divjega kostanja (Aesculus), jelše (Alnus), gabra (Carpinus), cercidifila (Cercidiphyllum), leske (Corylus), bukve (Fagus), mehurnika (Koelreuteria), vrbe (Salix), lipe (Tilia), bresta (Ulmus), velikolistnega javorja (Acer macrophyllum), divjega kostanja (Aesculus californica), pritlikavega hrasta (Lithocarpus densiflorus), kalifornijske tise (Taxus brevifolia) in les drugih vrst ter
 • izolirano lubje iglavcev (Pinopsida), sladkornega javorja (Acer saccharum), topola (Populus), hrasta (Quercus) razen hrasta plutovca (Quercus suber), jesena (Fraxinus), oreha (Juglans), oreškarja (Pterocarya), bresta (Ulmus davidiana), virginskega sneženca(Chionanthus virginicus), breze (Betula), javorja (Acer macrophyllum), divjega kostanja (Aesculus californica), pritlikavega hrasta (Lithocarpus densiflorus) in kalifornijske tise (Taxus brevifolia) s poreklom iz določenih tretjih držav.

Izjeme za les

Pri nekaterih vrstah lesa so uvedene izjeme glede posebnih zahtev in uvoznih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati določene vrste lesa za vnos v EU. 

Jesen (latinsko Fraxinus)

Odstopanja glede zahtev za uvoz jesenovega lesa, ki izvira ali je bil obdelan v Kanadi ali Združenih državah, v EU.

Klek (latinsko Thuja)

Odstopanja glede zahtev za uvoz lesa kleka, vključno s tistim, ki ni ohranil naravne okrogle površine, s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kanade (spričevalo o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink).

Iglavci (latinsko Pinopsida)

Hrast (latinsko Quercus)

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja