Skoči do osrednje vsebine

Lesen pakirni material (LPM) je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa. Uporablja se v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga. Zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.

Pogoji za uvoz lesenega pakirnega materiala v EU

Zahteve za vnos LPM v Evropsko unijo (EU) določa Uredba 2016/2031/EU. Pravila za LPM v mednarodni trgovini pa določa mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM - 15.

LPM, ki vstopa v EU iz tretjih držav (razen Švice, Lihtenštajna in Severne Irske), mora biti:

  • izdelan iz lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje (beljen les),
  • obdelan v skladu z odobrenimi načini obdelave po ISPM - 15,
  • uradno označen z oznako ISPM - 15 (žig).

Navedene zahteve ne veljajo za:

  • les, tanjši od 6 mm,
  • lesene proizvode, ki so v celoti izdelani iz predelanega lesa ali izdelani s pomočjo lepila, toplote ali pritiska (na primer iverne plošče, furnir),
  • LPM, ki se uporablja v trgovini znotraj EU (razen na nekaterih varovanih območjih, kjer so prisotni nekateri škodljivi organizmi, kot sta borova ogorčica in azijski kozliček).

Podrobnejše informacije o odobrenih načinih obdelave in postopkih označevanja LPM po standardu ISPM - 15.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Nadzor nad pošiljkami, ki vsebujejo LPM, s poreklom iz Kitajske, Belorusije in Indije

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2021/127 določa obvezne zdravstvene preglede in ukrepe za LPM, ki se vnaša v EU s pošiljkami določenega blaga s poreklom iz Kitajske, Belorusije in Indije.

Seznam vrst blaga, pri katerem se pri uvozu iz določenih tretjih držav v EU izvaja nadzor LPM, je naveden v Prilogi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/127 in trenutno obsega 10 oznak kombinirane nomenklature (KN). To so na primer pošiljke kamna (skrilavec, marmor, granit, porfir, bazalt, peščenec, obdelan kamen za spomenike in gradbeništvo, kocke za tlakovanje), lesa za ogrevanje, keramičnih ploščic, aluminijastih izdelkov (plošče, pločevine, trakovi) in podobno.

V skladu s tem predpisom se ob vnosu pošiljk navedenih KN oznak iz Kitajske, Belorusije in Indije v EU izvede fitosanitarni pregled, ki vključuje dokumentacijski pregled vseh pošiljk, pri najmanj 15 % pošiljk pa tudi zdravstveni pregled. Nadzor opravi fitosanitarni inšpektor na mejni kontrolni točki (MKT) prvega prispetja na ozemlje EU (v Sloveniji Luka Koper ali letališče Brnik).

Uvoznik oziroma njegov zastopnik mora pri vnosu teh pošiljk z najavo pošiljke preko sistema TRACES (CHED-PP) vnaprej obvestiti pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja v EU, da bo zadevni LPM vnesen na ozemlje EU.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izjeme pri vnosu LPM iz tretjih držav

Za vnos LPM iz nekaterih tretjih držav so lahko predpisana določena odstopanja.

Uvozni pogoji za vnos LPM v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike (ZDA)

Uvoz LPM, ki se dejansko uporabljajo za prevoz streliva, izdelan pred 1. septembrom 2007 in s poreklom iz ZDA ter pod nadzorom Ministrstva za obrambo ZDA je dovoljen, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v Prilogi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1456. Uvoznik mora vsaj pet delovnih dni pred nameravanim vnosom pošiljke obvestiti pristojne organe države članice vstopne točke o svoji nameri za vnos pošiljke ter predloži uradno obvestilo tudi pristojnim organom države članice prvega kraja skladiščenja (kadar se ta kraj razlikuje od vstopne točke). Zaboji se smejo premikati samo v zaprtih zabojnikih ali v celoti pokriti z zaščitno prevleko.

Zakonodaja