Skoči do osrednje vsebine

Seznam mejnih kontrolnih točk (MKT) in kontrolnih točk (KT) v Republiki Sloveniji

Uvoz živali, živil živalskega izvora, sestavljenih proizvodov, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, sena, slame, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ter določenih živil in krme neživalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk (MKT), ki so odobrene za uvoz teh vrst živali oziroma blaga.

Za določene pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, pošiljk živil in krme neživalskega izvora, lahko identifikacijski in fizični pregled pristojni organi izvajajo tudi na kontrolni točki (KT), ki ni mejna kontrolna točka.