Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za vnos materiala za znanstvene namene

Vnos karantenskih škodljivih organizmov rastlin in določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Evropske unije, premiki po njem oziroma njihovo posedovanje, razmnoževanje in uporaba so prepovedani.

Pod posebnimi pogoji se dovoli vnos takega materiala za znanstvene namene v Evropsko unijo, premike po Evropski uniji, posedovanje, razmnoževanje ali uporabo, ki se uporablja za uradna testiranja, znanstvene in izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje.

Dovoljenje za vnos materiala za znanstvene namene v Unijo, premike po Uniji, posedovanje, razmnoževanje in uporabo, ki se uporablja za uradna testiranja, znanstvene in izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje izda Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pogoji za pridobitev dovoljenja

 • material za znanstvene namene se hrani na lokaciji in pod pogoji, za katere je Uprava ugotovila, da so ustrezni in so navedeni v dovoljenju,
 • dejavnost, ki vključuje material za znanstvene namene, se opravi v karantenski postaji ali objektu za izolacijo, ki ga določi Uprava in je naveden v dovoljenju,
 • dejavnost, ki vključuje material za znanstvene namene, opravlja osebje, za katero pristojni organ ugotovi, da je ustrezno znanstveno in strokovno usposobljeno, kar je navedeno v dovoljenju,
 • material za znanstvene namene pri vnosu na ozemlje Unije ali njihovih premikih po njem spremlja dovoljenje.

Pridobitev dovoljenja

Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos materiala za znanstvene namene v Unijo, premike po Uniji, posedovanje, razmnoževanje in  uporabo, ki se uporablja za uradna testiranja, znanstvene in izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje se vloži na obrazcu.

Za namene uradnega testiranja, laboratorijem, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje nalog diagnostičnih preiskav v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstva rastlin, ali če je imenovan v skladu s 37. členom Uredbe 2017/625/EU, tega dovoljenja ni potrebno pridobiti. Morajo pa laboratoriji pridobiti dovoljenje za uradno testiranje materiala za znanstvene namene.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za vnos ali premeščanje škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov za raziskovalne namene
 • naziv banke:  Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002

Obrazci

Zakonodaja