Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev nacionalnega zaščitnega znaka sheme kakovosti

Nacionalni zaščitni znaki so: označba porekla, geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost, ekološki, integrirani in naravna mineralna voda. 

Postopek pridobitve znaka

Navedene zaščitne znake podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi vloge pridelovalca ali proizvajalca kmetijskega pridelka ali njihovih združenj.

Vloga mora vsebovati:

  • dopis, kaj vlagatelj želi (npr. ekološki zaščitni znak) z navedbo kmetijskega pridelka ali živila oziroma naravne mineralne vode, za katerega vlagatelj zahteva zaščitni znak;
  • identifikacijske podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov oziroma podjetje in sedež, KMG-MID oziroma davčno številko), lahko tudi kontaktno telefonsko številko. Če vlogo vlaga združenje za svoje člane, mora vsebovati tudi KMG-MID posameznih članov oziroma njihove matične številke;
  • potrdilo o plačilu upravne takse.

Upravno takso v vrednosti 22,60 evra se lahko plača s položnico ali preko elektronskega poslovanja.  

Podatki za plačilo upravne takse:

Prejemnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Št. računa: SI56-0110-0100-0315-637
Referenca: 11 23302 7111002
Namen: Upravna taksa

Vlogi se lahko priloži tudi kopija listine o skladnosti (npr. certifikat pooblaščene kontrolne organizacije), da se kmetijski pridelek ali živilo prideluje ali predeluje v skladu s predpisi oziroma odločba o priznanju naravne mineralne vode.