Skoči do osrednje vsebine

Postopek zaščite kmetijskih pridelkov in živil

Postopek zaščite na nacionalni ravni

Kmetijski pridelki in živila iz shem kakovosti so proizvedeni po natančno predpisanih postopkih, njihovo proizvodnjo pa dodatno kontrolirajo certifikacijski organi.

Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil na nacionalni ravni poteka v dveh korakih.

1. korak - zaščita pridelka ali živila in potrditev specifikacije

V postopku zaščite Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najprej zaščiti ime kmetijskega pridelka ali živila. V ta namen mora vlagatelj (združenje proizvajalcev, ne glede na pravno obliko) pripraviti vlogo, ki jo odda osebno na naslovu ministrstva ali pošlje po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Ministrstvo vlogo nato pošlje v pregled različnim strokovnim institucijam in strokovnim komisijam, v katerih so slovenski strokovnjaki za posamezna področja (npr. za meso, mleko, sol, olja, zelenjavo, žita, žgane pijače).

Po pozitivnem mnenju strokovnih institucij in strokovne komisije ministrstvo zaščiti kmetijski pridelek ali živilo in potrdi specifikacijo, v kateri so predpisani pogoji, ki jih mora kmetijski pridelek ali živilo izpolnjevati, da se lahko označi z zaščitenim imenom.          

2. korak - ugotavljanje skladnosti proizvodnje in pridobitev certifikata

V drugem koraku certifikacijski organ ugotavlja skladnost proizvodnje zaščitenih proizvodov s specifikacijo (t.i. certificiranje).Če je proizvodnja pri posameznem proizvajalcu skladna s specifikacijo, certifikacijski organ izda certifikat, ki je dokaz, da je proizvod, ki uporablja zaščiteno ime, res avtentičen. Proizvajalci morajo certifikate obnavljati enkrat letno.

Postopek registracije pri Evropski komisiji

Ministrstvo vloge za predhodno nacionalno zaščitene proizvode (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost) pošlje v presojo še Evropski komisiji:

  1. Komisija vlogo pregleda in po potrebi državo vlagateljico pozove k dopolnitvi.
  2. Ko je vloga popolna, Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi povzetek vloge za registracijo kmetijskega pridelka ali živila na ravni EU. Ostale države lahko v treh mesecev od objave podajo utemeljeni ugovor na vlogo.
  3. Če Komisija ne prejme pripomb na vlogo, v Uradnem listu Evropske unije objavi registracijo kmetijskega pridelka ali živila.
  4. Če so na vlogo pripombe, Komisija pozove državo vlagateljico in države, ki so ugovarjale k dogovoru. Če dogovor ni dosežen, o vlogi ponovno odloča Komisija.