Skoči do osrednje vsebine

Žgana pijača je opredeljena kot alkoholna pijača, ki je namenjena za uživanje ljudi in ima posebne senzorične lastnosti . Njena najnižja vsebnost alkohola je 15 volumskih % (vol.%).

Vrste žganih pijač

Žgane pijače so proizvedene:

 • z destilacijo naravno fermentiranih proizvodov z dodanimi aromami ali brez njih in / ali;
 • z maceracijo ali podobno obdelavo rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla in, ali destilatih kmetijskega porekla in, ali žganih pijačah, in oziroma ali;
 • z dodajanjem arom, sladkorjev ali drugih sladil in, ali drugih kmetijskih proizvodov in, ali živil etanolu kmetijskega porekla in, ali destilatu kmetijskega porekla in, ali žganim pijačam;
 • z mešanjem žgane pijače z drugimi žganimi pijačami, etanolom kmetijskega porekla ali destilati kmetijskega porekla,
 • drugimi alkoholnimi pijačami in, ali drugimi pijačami.

Etanol za alkoholne pijače je lahko samo kmetijskega porekla.

Postopek za zaščito geografske označbe za žgane pijače

Geografska označba je označba, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države, regije ali kraja tega ozemlja, če se določena kakovost, sloves ali druga značilnost te žgane pijače pripisuje predvsem njenemu geografskemu poreklu.

Žgana pijača z geografsko označbo je zaščitena pred:

 • vsako neposredno ali posredno komercialno uporabo za proizvode, ki niso zajeti v registraciji, če so ti proizvodi primerljivi z žganimi pijačami, registriranimi pod tisto geografsko označbo, ali če uporaba izkorišča ugled registrirane geografske označbe;
 • vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, četudi je pravo poreklo proizvoda označeno ali če je geografska označba uporabljena v prevodu ali mu je dodan izraz, kot je kot, tip, slog, narejen, aroma, ali kateri koli podoben izraz;
 • kakršno koli drugo napačno ali zavajajočo navedbo glede izvora, porekla, narave ali bistvenih kakovosti, ki lahko daje lažen vtis o poreklu;
 • vsako drugo prakso, ki lahko zavaja potrošnika glede pravega porekla proizvoda.

Zahteve za registracijo geografskih označb  predloži država članica Komisiji, vključno s tehnično dokumentacijo, ki določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača.

Vlogo za priznanje geografske označbe lahko vloži skupina proizvajalcev iz geografskega območja, ki proizvaja določeno žgano pijačo.

Vloga mora vsebovati identifikacijske podatke o vlagatelju in tehnično dokumentacijo, ki navaja:

 • ime žgane pijače, vključno s predlagano geografsko označbo;
 • opis žgane pijače, vključno s sestavinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi ter organoleptičnimi značilnostmi;
 • razmejitev geografskega območja pridelave in predelave;
 • opis postopka pridobivanja žgane pijače;
 • interna pravila za označevanje oziroma pripravo za trg;
 • podrobnosti, ki potrjujejo povezavo z geografskim območjem.

Vlogo obravnava strokovna komisija. Ugotavljanje skladnosti žganih pijač opravljajo preizkusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti žganih pijač.

Žgane pijače, ki so zaščitene z geografsko označbo v Sloveniji in v EU

Žganje iz sadja:

Liker:

Druge žgane pijače:

Geografske označbe, zaščitene s predpisi na nacionalni ravni

 • Kostelska rakija
 • Brkinski slivovec
 • Kraški brinjevec
 • Gorenjski tepkovec 

Za ugotavljanje skladnosti žganih pijač je pristojen Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja.

Seznam certificiranih proizvajalcev

Certificirani proizvajalci žganih pijač z geografsko označbo: