Skoči do osrednje vsebine

Uradni veterinarski pregledi obratov

Veterinarske organizacije na svojem koncesijskem območju opravijo veterinarski pregled obratov, kjer redijo domače parkljarje (govedo, prašiče, ovce in koze), kopitarje, domačo perutnino in ptice v ujetništvu, lagomorfe in gojeno divjad. Veterinarski pregledi obsegajo pregled podatkov o obratu, kategoriji in številu živali v obratu, dnevnik veterinarskih posegov, register živali in predpisane označitve živali, izpolnjevanja zahtev za zaščito rejnih živali in zdravstvenega stanja živali v obratu. Namen pregledov je predvsem ohranjanje ustreznega zdravstvenega stanja živali v Sloveniji, kot tudi izboljšanje dobrobiti živali.

Obvezno navodilo - Pregledi obratov

Zaradi enotnega izvajanja Pravilnika o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na
gospodarstvih generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja Obvezno navodilo o postopkih izvajanja Pravilnika.