Skoči do osrednje vsebine

Obrazci za delo z živalmi v postopkih

V Sloveniji lahko postopke na živalih izvajajo le odobrene uporabniške organizacije.

Pred začetkom izvajanja postopkov na živalih mora odobrena uporabniška organizacija na pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (OU UVHVVR) poslati vlogo za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta. Vlogo je treba oddati na Obrazcu Č. Vlogi mora biti priložen netehnični povzetek projekta in sicer na Obrazcu D. V primeru spremembe, podaljšanja ali obnovitve že izdanega dovoljenja za izvajanje postopkov na živalih, pošlje organizacija vlogo na Obrazcu F. Za delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali mora organizacija, odobrena za delo na tkivih, na pristojni OU UVHVVR poslati vlogo za priglasitev na Obrazcu I.

Vloge oziroma obrazci, ki so potrebni za delo z živalmi v poskusih so objavljeni v Prilogi 1 Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih