Skoči do osrednje vsebine

Oddaja vloge za Tradicionalni slovenski zajtrk

Pogrnjena miza s kruhom, medom, maslom in jabolki

Tradicionalni slovenski zajtrk_plakat

Pomoč je namenjena vsem osnovnim šolam, vrtcem in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so 15. novembra 2019 izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk.

Namen ukrepa

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ob dnevu slovenske hrane, letos je to 15. novembra 2019.

Gre za tradicionalen slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz mleka, kruha, masla, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji. Namen ukrepa je da otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, ki so pridelana oz. predelana v Sloveniji. Želimo poudariti pomen kmetijstva in čebelarstva za predelavo hrane, ter njenem vplivu na okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Podpora

Podpora se dodeli v skladu s 4. členom Odredbe o izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka (Uradni list RS, št. 52/19).

Upravičenci

Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in 15. novembra 2019 izvedejo zajtrk z vsemi živili (mleko, med, jabolko, maslo in kruh).

Rok za vložitev vlog, postopek vnosa in oddaje vloge

Vstop v spletno aplikacijo je mogoč na portalu E-kmetija

Vnos in oddaja vloge bo možna samo elektronsko v aplikaciji Tržni ukrepi, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Rok za vložitev vlog je od 2. do 19. decembra 2019. Če vnos in oddajo vloge v aplikaciji izvede druga oseba, ta oseba potrebuje pooblastilo zakonitega zastopnika digitalnega potrdila. Izpolni se obrazec. Obvezna polja za uspešno oddajo vloge so:

  • ime in priimek odgovorne osebe
  • potrjenih vseh pet izjav
  • vnesene vse količine proizvodov
  • priložena vsaj ena fotografija
  • digitalni podpis vloge

Izplačila

Agencija bo izplačala podporo za povračilo stroškov za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka glede na: število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2019 in pavšalnega nadomestila v višini 0,52 eura na osebo.

Agencija odloči o višini sredstev za povračilo stroškov in pred izplačilom izda odločbo, najpozneje do 21. februarja.

Agencija bo pred izplačilom izvajala dodatno administrativno kontrolo. Pozvala bo dva odstotka upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za povračilo stroškov, da predložijo račune, dobavnice, izjave, certifikate ali knjigovodske listine s katerimi izkazujejo poreklo živil. V primeru podarjenih živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini zadevnih živil.

Pomembno obvestilo

Za e-vnos je potrebno pooblastilo ARSKTRP za dostop in uporabo njene spletne aplikacije "Tržni ukrepi". Veljavnost pooblastila je do 31. 12. 2020 (obstoječa pooblastila veljajo do konca leta 2020). Če pooblastila za dostop do aplikacije še nimate, izpolnjen obrazec za dostop posredujte na Agencijo, na e-naslov: skt-podpora.aktrp@gov.si.


Obrazci in navodila

Iskalnik