Skoči do osrednje vsebine

Otroci preživijo v vrtcu veliko svojega časa, zato je zelo pomembno, da njihovo prehrano in jedilnike v vrtcih skrbno načrtujejo. Otroci v tem obdobju oblikujejo prehranske navade, v vrtcih pa se strokovni delavci trudijo, da otrokom že v najzgodnejših letih privzgojijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja.

Z zdravo prehrano otrok se posledično zmanjšujejo dejavniki tveganja za bolezni, ki v odrasli dobi lahko pustijo resne zdravstvene posledice.

Na podlagi veljavnega zdravniškega potrdila, v vrtcih za otroke pripravljajo tudi dietne obroke. Kakovost in varnost živil v javnih vrtcih je zagotovljena z vzpostavljenim preventivnim sistemom HACCP.

Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk

Na tretji petek v novembru obeležujemo dan slovenske hrane. Na ta dan po vsej Sloveniji poteka tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 • Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto tretji petek v novembru, osrednji dogodek dneva slovenske hrane pa je tradicionalni slovenski zajtrk.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Prehranske smernice za predšolske otroke

Za organizacijo prehrane v vrtcih so odgovorni vrtci. Pri tem morajo vrtci upoštevati Smernice za prehranjevanje v  vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Temeljno orientacijo za profesionalno opravljanje nalog na področju prehrane v vrtcih predstavljajo osnovna načela šolske prehrane:

- načelo strokovnosti in strokovnega usposabljanja,
- načelo strokovne avtonomnosti,
- načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja,
- načelo aktualnosti,
- načelo celostnega pristopa,
- načelo ekonomičnosti,
- načelo evalvacije lastnega dela.

V skladu s smernicami je priporočeno,  da vrtci glede na čas izvajanja varstva ponudijo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo ter popoldansko malico.

Podrobnejše usmeritve in priporočila glede organizacije prehrane v vrtcih si lahko preberete v Smernicah za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani Prehrana.si pa starši lahko dobite nasvete o prehrani predšolskih otrok.

Smernice in priporočila za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Organizacija prehrane v vrtcih

Za organizacijo prehrane v vrtcih sta strokovno pristojna organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima, ki morata imeti ustrezno izobrazbo.

Organizatorji  prehrane  in  osebje,  ki  načrtuje  in  pripravlja prehrano  za  otroke  morajo  opravljati  svoje  naloge  v  skladu  z najnovejšimi strokovnimi spoznanji stroke na področju hrane in hranoslovja in predvsem s strokovno etičnimi načeli.

Organizator šolske prehrane je pri opravljanju svojega dela strokovno avtonomen. V kolikor ima organizator šolske prehrane strokovne pomisleke, se posvetuje z ustreznim strokovnjakom ali skupino strokovnjakov iz ustreznih zunanjih ustanov.

Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:

 • visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
 • univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
 • visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
 • univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
 • magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.

Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.

Organizator zdravstveno-higienskega režima v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:

 • visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
 • univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
 • visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
 • univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
 • magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.

Organizator zdravstveno-higienskega režima v programih za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.

Povezane vsebine