Skoči do osrednje vsebine

Zdravstvena varnost hrane in materialov za stik z živili

Varovanje zdravja ljudi je ena najpomembnejših družbenih nalog. Evropska unija in Slovenija si s politiko varne hrane prizadevata zagotoviti prebivalcem čim bolj varno hrano, ki nima škodljivih vplivov na naše zdravje in je primerna za prehrano. Varna živila, ki ne ogrožajo zdravja ljudi, so temelj zdrave prehrane in pomemben dejavnik javnega zdravja.

Prehranska dopolnila

Prehranska dopolnila so živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano posameznika. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in drugih podobnih oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih stekleničkah in v drugih podobnih oblikah s tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v odmerjenih majhnih količinskih enotah.

Živila za posebne skupine

Živila za posebne skupine so posebno sestavljena in/ali predelana živila, namenjena zadovoljevanju prehranskih potreb zdravih dojenčkov in majhnih otrok, prehranski obravnavi bolnikov, vključno z dojenčki, ter osebam, ki hujšajo pod zdravniškim nadzorom.

Namen predpisov s področja živil za posebne skupine (uredbe in direktive EU)  je zagotavljanje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov, tudi na področju oglaševanja živil za posebne skupine.

Materiali, namenjeni za stik z živili

Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, so vsi materiali in izdelki, ki so v stiku z živili, so namenjeni za stik z živili, ali se lahko razumno pričakuje, da bodo prišli v stik z živili. V stik z živili vstopajo kot embalažni material, posoda, jedilni servis, tesnila  in v novejšem času kot aktivni ter inteligentni materiali za podaljševanje roka uporabnosti ali izboljšanje stanja pakiranih živil. Izdelani so iz raznovrstnih materialov, kot so kovine, zlitine, keramika, pluta, steklo, papir, tekstilije, les in vosek ter v zadnjem obdobju zelo razširjenih plastičnih mas, regenerirane celuloze, lakov in premazov. Med materiale za stik z živili spadajo tudi silikoni, smole za ionsko izmenjavo in tiskarske barve.

Namen predpisov s tega področja  je zagotavljanje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov ter zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga EU za materiale in izdelke, ki prihajajo v stik z živili.

Pasti spletnega nakupa prehranskih dopolnil

Zdravstveni inšpektorat zaznava pojav posameznih spletnih strani, ki oglašujejo prodajo prehranskih dopolnil, s čimer pa bi bila potrošniku lahko povzročena škoda. Zdravstveni inšpektorji tako opozarjajo potrošnike, da nakup prehranskih dopolnil preko posameznih spletnih strani lahko predstavlja tveganje za zdravje potrošnikov.

Kadar naziv in naslov ponudnika ni znan, to onemogoča izvedbo inšpekcijskega nadzora. Tako ni možno preveriti sledljivost izdelkov, ki je eden od ključnih elementov zagotavljanja varnosti živil. Predstavljanje teh izdelkov je zato zavajajoče, saj vključuje prepovedane zdravstvene in prehranske trditve, ki se nanašajo na preprečevanje, zdravljenje ali ozdravljenje bolezni, izgubo telesne teže in podobno.