Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji skrbimo za razvoj kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva, ki temelji na univerzalnosti, solidarnosti, enakosti, pravičnosti financiranja in varnosti zdravstvene oskrbe. Za izboljšanje zdravja in blagostanja prebivalstva ter zmanjšanje neenakosti v zdravju sprejemamo in izvajamo ukrepe za krepitev in varovanje zdravja, preprečevanje bolezni ter izboljšanje zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije. Prizadevamo si za povečanje zmogljivosti zdravstvene dejavnosti skladno s potrebami prebivalstva in s tem za boljšo dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse ter za boljše pogoje dela za zaposlene v zdravstvu. Prizadevamo si tudi zagotoviti finančno vzdržnost zdravstvenega zavarovanja ob solidarnejši prispevni obremenitvi zavarovancev in ohranitvi obstoječih pravic.