Skoči do osrednje vsebine

Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

V državah EU je zagotavljanje in nenehno izboljševanje kakovosti ter varnosti zdravstvene obravnave prioriteta. V Sloveniji upoštevamo mednarodno sprejeta načela kakovosti: uspešnost zdravstvenih posegov, varnost pacientov, pravočasnost zdravstvene oskrbe, učinkovitost in enakost v obravnavi. Obenem stremimo k pravičnemu in učinkovitemu sistemu zdravstvenega varstva ter v središče vedno postavljamo pacienta.

Pravica do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je ena izmed osnovnih pacientovih pravic. Kakovostna zdravstvena oskrba je tista, ki dosledno dosega izide zdravstvene obravnave, ki so primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami. Bistvo vodenja kakovosti je sistematično izboljševanje znanja izvajalcev, organiziranosti procesa zdravstvene obravnave, delovnega okolja in vodenja. Kaže se v dvigu uspešnosti zdravljenja, povečani dostopnosti zdravljenja, boljših delovnih pogojih, predvsem pa v večji varnosti. Ta je pomemben element kakovosti in pomeni odsotnost kakršnih koli posledic za paciente, zaposlene ali druge zaradi varnostnih odklonov.

Sistem vodenja kakovosti in varnost snujemo usklajeno na vseh ravneh izvajanja zdravstvene oskrbe. Vsi udeleženci v zdravstvenem varstvu morajo tesno in trajno sodelovati pri vzpostavljanju ter vzdrževanju sistemov izboljševanja kakovosti oskrbe in varnosti pacientov. Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu namreč temelji prav na sodelovanju multidisciplinarnih znanj, spodbujanju timskega dela in povezovanju zdravstvenih delavcev z bolniki ter njihovimi težavami.

Za vsakogar, vsepovsod

Univerzalno dostopnost zdravstvene oskrbe je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila kot pomembno človekovo pravico, čeprav je v številnih državah sveta niso deležni niti v manjšem obsegu. Dostopnost ne pomeni le dovoljšnega števila zdravstvenih ustanov, ki so pacientu dovolj geografsko blizu. Zajema tudi družbeno solidarnost s tistimi, ki potrebujejo zdravstvene storitve, v smislu višine javnih sredstev, ki so zdravstvu namenjena, in palete zdravstvenih storitev, ki jih ta krijejo. V Sloveniji je zdravstveno varstvo splošna pravica, ki temelji na načelu solidarnosti, v zdravstveno blagajno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem prispevamo vsi, sredstva pa so na voljo vsem, kadar jih potrebujejo. Z dobro organizacijo javne zdravstvene službe, torej široko in enakomerno geografsko razporejeno mrežo zdravstvenih storitev, pa zagotavljamo fizično dostopnost do zdravstvenega varstva za vse.

Pomemben pokazatelj dostopnosti do zdravstvenih storitev so čakalne dobe. Te se trudimo  obvladovati s financiranjem  povečanega obsega zdravstvenih storitev, upoštevaje razpoložljive vire, in drugimi kratkoročnimi ukrepi. Načrtujemo tudi dolgoročne sistemske ukrepe za vzpostavitev stabilnega in dostopnega zdravstvenega sistema (zakonodaja) ter aktivnosti za dvig kakovosti nacionalnih podatkov o čakajočih in čakalni dobi v sistemu eZdravje.