Skoči do osrednje vsebine

Živila za posebne skupine so posebno sestavljena in, ali predelana živila, namenjena zadovoljevanju prehranskih potreb zdravih dojenčkov in majhnih otrok, prehranski obravnavi bolnikov, vključno z dojenčki, ter osebam, ki hujšajo pod zdravniškim nadzorom.

Od 20. julija 2016 se uporablja krovna Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo.

Uredba ukinja pojem živil za posebne prehranske namene in določa zahteve o sestavi in informacijah za naslednje kategorije živil:

  • začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule,
  • živila na osnovi predelanih žit in otroško hrano,
  • živila za posebne zdravstvene namene,
  • popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo.

Za navedene skupine, razen za živila na osnovi predelanih žit in otroško hrano, se uporabljajo merila glede sestave in označevanja določena v posameznih delegiranih Uredbah Komisije.

Živila, ki so se uvrščala med živila za posebne prehranske namene, kot so: živila za športnike, živila brez glutena, živila brez laktoze, živila za energijsko omejene diete kot nadomestek za enega ali dva obroka dnevno, mlečni napitki in podobni proizvodi, namenjeni majhnim otrokom, nekatera druga živila kot so živila za nosečnice in doječe matere, živila namenjena starostnikom ipd., se sedaj obravnava kot živila za običajno prehrano, za katera veljajo pravila splošne živilske zakonodaje.

Obveznost obveščanja ali prve prijave živil za posebne skupine

Nosilec živilske dejavnosti mora živila, za katera je predpisana obveznost obveščanja ali prve prijave, skladno z zakonodajo pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji prijaviti pristojnemu organu:

  • začetne formule za dojenčke pri Ministrstvu za zdravje,
  • živila za posebne zdravstvene namene pri Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije. 

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Seznam prijavljenih začetnih formul

Na Ministrstvu za zdravje na podlagi 9. člena Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke vodimo seznam prijavljenih začetnih formul, ki so v prometu v Republiki Sloveniji.

Zakonodaja

Namen predpisov s področja živil za posebne skupine (uredb in direktiv Evropske unije) je zagotavljanje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov, tudi na področju oglaševanja živil za posebne skupine.

POMEMBNO OBVESTILO:

Pravilnik se še naprej uporablja za začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule izdelane iz beljakovinskih hidrolizatov, ki so izjema  določena v delegirani Uredbi Komisije.