Skoči do osrednje vsebine

Začetne formule za dojenčke - prva prijava

Nosilec živilske dejavnosti mora začetne formule za dojenčke, za katere je predpisana obveznost obveščanja ali prve prijave, skladno z zakonodajo pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji prijaviti pri Ministrstvu za zdravje.

Vlogo za prvo prijavo začetnih formul za dojenčke pošljite na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si .

Prijavitelj plača upravno takso v višini 18,10 evra skladno z Zakonom o upravnih taksah

Plačilo upravne takse se lahko izvede pri ponudnikih plačilnih storitev (banke, hranilnice) ali na negotovinskih plačilnih mestih UJPPlačam brez stroškov plačilnih storitev (seznam negotovinskih plačilnih mest in njihov delovni čas sta objavljena na spletni strani Uprave RS za javna plačila), pri čemer se navede naslednje podatke:
- naziv prejemnika: Ministrstvo za zdravje
- naslov prejemnika: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega podračuna (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC: BSLJSI2X
- model in sklicna št. (referenca): SI11 27111-7111002
- namen plačila: prva prijava začetne formule za dojenčke
- koda namena: GOVT

Ostale dopolnitve in obvestila o spremembah glede prijavljenih začetnih formul, razen sprememb sestave izdelka, ki pomeni nov izdelek, so brezplačne.