Skoči do osrednje vsebine

Registracija živilskih obratov prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine

Podjetja za katere je potrebna registracija pri Zdravstvenem inšpektoratu RS

Nosilec živilske dejavnosti mora obrat registrirati pri Zdravstvenem inšpektoratu RS, če opravlja katero koli aktivnost v povezavi s prehranskimi dopolnili ali živili za posebne skupine.

Prehranska dopolnila: so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in drugih podobnih oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih stekleničkah in v drugih podobnih oblikah s tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v odmerjenih majhnih količinskih enotah.

Živila za posebne skupine: so (v skladu z določili Uredbe (EU) št.609/2013 Evropskega parlamenta in sveta) živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom (začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana), živila za posebne zdravstvene namene ter popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo.

Postopek registracije in obveznost javljanja sprememb

Nosilec živilske dejavnosti se je dolžan registrirati ali obvestiti o spremembi Zdravstveni inšpektorat RS:

  • najmanj 15 dni pred začetkom dejavnosti,
  • najmanj 15 dni po nastanku vsake spremembe ali prenehanju dejavnosti 

z izpolnitvijo elektronskega obrazca ali pisno na obrazcu. V primeru pisne registracije /obvestila o spremembi se izpolnjena vloga pošlje na našo lokalno območno enoto, kjer obrat deluje, s pripisom "Registracija" na ovojnici.

Predpisi, ki določajo obveznost registracije

  • Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L Evropske Unije št. 139 z dne 30. 4. 2004, 
  • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l .RS št. 72/10 in 129/20).