GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Direktoratu za javno zdravje si prizadevamo za preprečevanje bolezni med prebivalci v državi. Z varstvom in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja ter z organiziranimi in družbenimi dejavnostmi zagotavljamo zmanjševanje bremena bolezni tako za posameznika kot za celotno družbo.

Sektorja direktorata